متن کامل شعر سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش از مولانا

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زیبای سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش، که یکی از غزل های مشهور مولانا است را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

شعر کامل سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
شعر کامل سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش

گه می‌ فتد از این سو گه می‌ فتد از آن سو
آن کس که مست گردد خود این بود نشانش

چشمش بلای مستان ما را از او مترسان
من مستم و نترسم از چوب شحنگانش

ای عشق الله الله سرمست شد شهنشه
برجه بگیر زلفش درکش در این میانش

اندیشه‌ ای که آید در دل ز یار گوید
جان بر سرش فشانم پرزر کنم دهانش

آن روی گلستانش وان بلبل بیانش
وان شیوه‌ هاش یا رب تا با کیست آنش

این صورتش بهانه‌ ست او نور آسمانست
بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش

دی را بهار بخشد شب را نهار بخشد
پس این جهان مرده زنده‌ ست از آن جهانش

در ادامه بخوانید : غزل های زیبا از مولانا