شعر کامل تا شقایق هست زندگی باید کرد از سهراب سپهری + عکس نوشته

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زیبای در گلستانه (تا شقایق هست زندگی باید کرد)، که یکی از شعرهای معروف سهراب سپهری است را برای شما ارائه کرده ایم.

جالب است بدانید که خسرو شکیبایی به صورت دکلمه و شهرام ناظری به صورت تصنیف این شعر را اجرا کرده اند. با پرشین استار همراه باشید؛

شعر تا شقایق هست زندگی باید کرد
شعر تا شقایق هست زندگی باید کرد

دشت هایی چه فراخ
کوه هایی چه بلند
در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟
من در این آبادی پی چیزی می گشتم
پی خوابی شاید
پی نوری، ریگی، لبخندی
پشت تبریزی ها
غفلت پاکی بود که صدایم می زد
پای نی زاری ماندم باد می آمد گوش دادم
چه کسی با من حرف می زد؟
سوسماری لغزید
راه افتادم
یونجه زاری سر راه
بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ
و فراموشی خاک
لب آبی
گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب
من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشیار است
نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه
چه کسی پشت درختان است؟
هیچ می چرد گاوی در کرد
ظهر تابستان است
سایه ها می دانند که چه تابستانی است
سایه هایی بی لک
گوشه ای روشن و پاک
کودکان احساس! جای بازی اینجاست

شعر کامل در گلستانه
شعر کامل در گلستانه

زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد
در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت بروم تا سر کوه
دورها آوایی است که مرا می خواند..

در ادامه بخوانید : شعرهای سهراب سپهری در مورد خدا