متن کامل و عکس نوشته شعر از محبت خارها گل می شود از مولانا

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زیبای از محبت خارها گل می شود، که یکی از شعرهای مشهور مولانا است، را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

شعر کامل از محبت خارها گل می شود
شعر کامل از محبت خارها گل می شود

از محبت خارها گل می شود
وز محبت سرکه ها مل می شود

از محبت دار تختی می شود
وز محبت بار بختی می شود

از محبت سجن گلشن می شود
بی محبت روضه گلخن می شود

از محبت نار نوری می شود
وز محبت دیو حوری می شود

از محبت سنگ روغن می شود
بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود
وز محبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود
وز محبت شیر موشی می شود

از محبت سُقم صحت می شود
وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده، زنده می شود
وز محبت شاه بنده می شود

در ادامه بخوانید : شعر مولانا از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود