متن کامل شعر مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن از ملک الشعرای بهار

شعر مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن یکی از تصنیف های معروف ملک الشعرای بهار است که خوانندگانی از جمله ملوک ضرابی، محمدرضا شجریان و فرهاد مهراد آن را اجرا کرده اند.

شعر کامل مرغ سحر ناله سر کن
شعر کامل مرغ سحر ناله سر کن

در ادامه این مقاله متن کامل شعر ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر باد را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه‌ تر کن

ز آه شرر بار این قفس را

برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ

نغمه آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را

پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد

آشیانم داده بر باد

ای خدا! ای فلک! ای طبیعت!

شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است

ابر چشمم ژاله‌ بار است

این قفس چون دلم تنگ و تار است

شعله فکن در قفس، ای آه آتشین!

دست طبیعت! گل عمر مرا مچین

جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این

بیشتر کن

مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر کن

عمر حقیقت به سر شد

عهد و وفا پی‌ سپر شد

ناله عاشق، ناز معشوق

هر دو دروغ و بی‌ اثر شد

راستی و مهر و محبت فسانه شد

قول و شرافت همگی از میانه شد

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

دیده تر شد

ظلم مالک، جور ارباب

زارع از غم گشته بی‌تاب

ساغر اغنیا پر می ناب

جام ما پر ز خون جگر شد

ای دل تنگ! ناله سر کن

از قویدستان حذر کن

از مساوات صرفنظر کن

ساقی گلچهره! بده آب آتشین

پرده دلکش بزن، ای یار دلنشین!

ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین!

کز غم تو، سینه من پر شرر شد

کز غم تو سینه من پر شرر، پر شرر، پر شرر شد

” شاعر : ملک الشعرای بهار