متن کامل شعر معرفت بار گرانیست به هرکس ندهند از ذبیح الله قاسمی

شعر معرفت بار (در) گرانیست به هر کس ندهند یکی از اشعار معروف ذبیح الله قاسمی است که در وصف ارزش و اهمیت معرفت سروده شده است.

عکس پروفایل شعر معرفت در گرانیست
شعر معرفت در گرانیست

در ادامه این مقاله متن کامل شعر پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهند معرفت بار گرانیست به هرکس ندهند اثر ذبیح الله قاسمی (رهام) را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهند

معرفت بار گرانیست، به هرکس ندهند

معرفت راه رهائیست، به هر نفس ندهند

معرفت بذر نشکفته عشقی ست، به نارس ندهند

معرفت علمی ست که شناسد، کس ز ناکس

این علم گران را در عالم عرفان، به نا کس ندهند

ار ز منیت گذری، سهل به عرفان برسی

معرفت حق را جز به عارف، بر کس ندهند

گر از قله قلبت قاف را بربایند

شهد آن بی قاف را جز به عنقای بر خس ندهند

گر از تیغ زهدان رهام بسلامت کردی گذر

آندم به دمت مسیحا نفسیت که بر کس ندهند

” شاعر : ذبیح الله قاسمی