متن کامل شعر علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را از استاد شهریار

شعر علی ای همای رحمت یکی از اشعار زیبا و غزل های به یادماندنی استاد شهریار است که در وصف حضرت علی علیه السلام سروده شده است.

متن شعر علی ای همای رحمت
متن شعر علی ای همای رحمت

در ادامه این مقاله متن کامل شعر همای رحمت اثر محمدحسین شهریار را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

در ادامه بخوانید : شعر کامل حیدر بابا از شهریار

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

به‌ جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

به‌ جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که می‌ تواند که به‌ سر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

به دو چشم خون‌ فشانم هله ای نسیم رحمت
که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت
چه پیام‌ ها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای‌ گردان به دعای مستمندان
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چو نای هردم، ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

” شاعر : شهریار