شعر کودکانه در مورد تولد امام زمان و نقاشی کودکانه امام زمان

شعر کودکانه در مورد تولد امام زمان و نقاشی کودکانه امام زمان

نقاشی کودکانه امام زمان
نقاشی کودکانه امام زمان

پرشین استار در این پست شعر کودکانه تولد حضرت مهدی، شعر کودکانه نیمه شعبان و نقاشی کودکانه حضرت مهدی را ارائه کرده است.

نقاشی کودکانه امام زمان
نقاشی کودکانه امام زمان

مـــی آیـــــــــد از دور

مـــی ایـــــــــد از دور ,مــردی ســــواره بـــرمــرکب عشـــق, چــــون ماهپــــاره

والشمــس رویـش, واللــیــــل مـــویـش گلـــها هــمه مســــت, از رنگ و بویـش

عـمــــامـــه بر سر, مثــل پیـمبـــــر (ص) در بـازوانــش نـیروی حیــــــــــــــــدر(ع)

ازپــای تــاسـر در شـور و شیــــن است بــرق نگـاهــش مثل حســــین(ع) است

می ایــد از دور خوشــــبو تر از یـــــاس در چشــــم وابرو مـانـند عبــــــاس (ع)

القــصـه ایــن مــرد امیـد دلهاســـــــــت خوشبو تر از یاس فرزند زهراست(س)

نقاشی کودکانه امام زمان
نقاشی کودکانه امام زمان

***

منتظران کوچک

امام زمان دوست دارم

من نو گل باغ توام

چه روز خوبی من دارم

منتظر یه عیدی ام

با اینکه سن من کمه

بودنِ تو حس می کنم

از بچگیم تا به حالا

یه عمره که منتظرم

مهدی جونم دوست دارم

من کوچولو منتظرم

***

نقاشی کودکانه امام زمان
نقاشی کودکانه امام زمان

بهار

وقتی که تو بیایی

پروانه می شود شاد

خوشحال می شود باز

از دیدن تو شمشاد

وقتی که تو بیایی

پر می زنند با هم

یک عالمه کبوتر

بر دشت سبز و خرم

وقتی که تو بیایی

با خود می آوری گل

همراه تو می آیند

گنجشک و سار و بلبل

وقتی که تو بیایی

با خود شکوفه داری

در هر کجا که باشی

زیبایی و بهاری