3 شعر کودکانه زیبا درباره ستاره ها برای پیش دبستانی ها

در ادامه این مطلب مجموعه اشعار کودکانه درباره ستاره، کوتاه و زیبا برای دانش آموزان، کودکان و بچه های پیش دبستانی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

شعر کودکانه چشمک بزن ستاره
شعر کودکانه چشمک بزن ستاره

چشمک بزن ستاره

شد ابر پاره پاره
چشمک بزن ستاره
کردی دل مرا شاد
تابان شدی دوباره

دیدی که دارمت دوست
کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره
از من مکن کناره

در روز ناپدیدی
شب مایه امیدی
در ابرهای تیره
چون نقطه سپیدی

دیدی که دارمت دوست
کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره
از من مکن کناره

*****

ستاره کوچولو

یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود

یه ستاره کوچولو تو آسمون
یه شب از توی خونه اش اومد بیرون

رفت و رفت اون دور دورا
پایین و نگاه می کرد از اون بالا

ستاره درست بالای دریا بود
آسمون تو آب دریا پیدا بود

دید یکی شکل خودش اون پایینه
نمی فهمید که خودش را می بینه

ستاره از آسمون پایین اومد
توی آب افتاد و ماهی ها رو دید

ماهی ها یادش دادن که شنا کنه
پراش و چه جور ببنده وا کنه

ستاره، ستاره دریایی شد تو دریا موند
تا دم صبح اونجا موند

*****

شعر کودکانه ستاره ها
شعر کودکانه ستاره ها

شب و ستاره

شب اومد و ستاره
رو آسمون نشسته
نه یک، نه ده، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

ستاره توی شب ها
چراغ آسمونه
مثل گل و بنفشه
تو باغ آسمونه

یک کمی این طرفتر
ماه قشنگ و زیباست
دلش گرفته امشب
برای اینکه تنهاست

شاعر: علی اصغر نصرتی