انشا در مورد معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت به همراه داستان

ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت یکی از مشهورترین ضرب المثل های فارسی است که همه ما آن را شنیده ایم و می دانیم در چه مواقعی استفاده می شود. در ادامه دو انشا درباره ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت به همراه داستان این ضرب المثل را قرار داده ایم. با پرشین استار همراه باشید.

انشا در مورد معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت چیست؟
انشا در مورد معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت چیست؟

انشا برای کودکان

به نظر من ضرب المثل از تو حرکت از  خدا برکت یعنی انسان باید برای رسیدن به هدف ها و آرزوهایش تمام تلاش خودش را بکند و بعد برای موفقیت خود در آن کار دعا کند و از خدا بخواهد که او را به خواسته اش برساند.

انسان باید همیشه به این فکر کند که همه چیز در دست و به اراده خدا است، اگر خدا بخواهد او را به خواسته اش می رساند و اگر نخواهد او به خواسته اش نمی رسد و اگر انسان فقط دعا کند و بگوید خدایا به تو توکل می کنم و از تو یاری می خواهم اما یک جا بنشیند و کاری نکند و تلاشی برای رسیدن به هدفش نکند باز هم اشتباه کرده است.

مثل این که من سر سفره غذا بنشینم و از خدا بخواهم برایم غذا بفرستد، یا درس هایم را نخوانم و از خدا بخواهم که شاگرد اول شوم!

ما این طوری موفق نمی شویم بلکه برای رسیدن به آرزوها و اهداف و خواسته های خود و حتی برای برطرف کردن ساده ترین نیازهای خودمان هم باید از وسایلی که خدا در اختیار ما قرار داده است یعنی عقل و هوش و زبان و بدن سالم خود استفاده کنیم، حرکت کنیم، کار کنیم، تلاش خود را بکنیم و توکل و دعا را هم در کنار آن داشته باشیم. این رمز موفقیت در کارهای ما است.

انشا برای نوجوانان

خداوند انسان را آفرید و به او اندیشه و فکر بخشید، به او جسمی سالم و پر انرژی عطا کرد و چشم و گوش و زبان داد تا ببیند و بشنود و بیندشید و بر زبان بیاورد آن چه را که درست فهمیده و تشخیص داده است.

انسان با دست و پا و با همه وجودش حرکت را آغاز کرده و این حرکت را خداوند به عنوان قانونی برای کل عالم هستی قرار داده تا با حرکت کردن در مسیر بندگی خویش گام بردارند.

بنابراین ما نه تنها برای ساختن سرنوشت خود بلکه حتی برای کوچک ترین کارهای روزمره مانند نوشیدن یک لیوان آب و رفع تشنگی خود باید بکوشیم و حرکت کردن رسالتی است که خداوند بر دوش ما انسان ها قرار داده است.

آدمی بی سعی و تلاش و بدون همت و پشتکار چیزی به دست نخواهد آورد. او باید تعقل کند و تصمیم بگیرد و تلاش کند و سپس دست ها را به آسمان بلند کند و از خداوند برکت بخواهد. اگر بنشینیم و هر روز دعا کنیم چیزی به دست نخواهیم آورد. مانند افراد تنبل و سست که همتی ندارند و تلاشی نمی کنند و نهایت کار آن ها اعتراض به خداوند متعال خواهد بود که چرا پاسخ دعاهای آن ها را نمی دهد؟ چرا مشکلات آن ها را برطرف نمی کند؟

این جاست که باید گفت از تو حرکت از خدا برکت! این ها کسانی هستند که می خواهند بی زحمت و تلاش و خستگی همه چیز برای آن ها فراهم باشد.

خداوند روزی رسان است اما هرگز نمی پسندد تنبلی و سستی انسان را و دوست دارد بنده اش را در راه کسب روزی و در حال تلاش و زحمت فراوان ببیند. آن زمان است که باید دعا کرد و از خداوند خیر و برکت خواست.

بنابراین اگر انسان تلاش و توکل و دعا کند به خواسته هایش خواهد رسید و در نزد خداوند هیچ تلاشی بدون مزد نخواهد بود.

داستان ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت

روزی روزگاری مرد ساده اندیشی بود که بارها از دیگران شنیده بود خداوند روزی رسان است و روزی همه بنده هایش را می دهد. به همین دلیل تصمیم گرفت بقیه روزهایش را به عبادت در مسجد بپردازد و منتظر شود تا خدا روزی اش را بدهد.

صبح روز بعد به مسجد رفت و تا ظهر به دعا و عبادت پرداخت. موقع ناهار دعا کرد و منتظر شد تا خدا روزی امروزش را برساند اما انتظارش نتیجه ای نداشت و خبری از غذا نبود، تا زمان شام نیز به عبادت پرداخت و شب هنگام به درگاه خدا دعا کرد و غذا خواست اما این بار هم بی نتیجه بود.

نیمه های شب مرد درویشی وارد مسجد شد و از کیسه اش مقداری غذا بیرون آورده و شروع به خوردن کرد. مرد ساده لوح که بسیار گرسنه بود طاقت نیاورد و سرفه ای کرد تا درویش در تاریکی متوجه او شد و به او غذا تعارف کرد.

مرد گرسنه با درویش هم سفره شد و بعد از آن که کاملا سیر شد داستانش را برای درویش بازگو کرد.

درویش که خنده اش گرفته بود گفت اگر سرفه نکرده بودی من هیچ وقت متوجه تو نمی شدم، پس درست است که خدا روزی رسان است اما برای دریافت این روزی حرکتی هم لازم است، مثلا همین سرفه ای که تو کردی در واقع حرکتی بود تا روزی ات به دستت برسد.