معنی و داستان کوتاه ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

ضرب المثل شتر دیدی ندیدی
ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

در ادامه این مقاله با معنی و داستان کوتاه ضرب المثل شتر دیدی ندیدی بیشتر آشنا خواهید شد. با پرشین استار همراه باشید؛

معنی و کاربرد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

این ضرب‌ المثل را زمانی به کار می‌ برند که پر حرفی باعث دردسر می شود و بگویند که کمتر حرف بزن و در کار دیگران دخالت نکن.

خلاصه داستان کوتاه ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

مردی در صحرا به دنبال شترش می گشت تا اینکه به پسر با هوشی برخورد. سراغ شتر را از او گرفت، پسر گفت : شترت یک چشمش کور بود؟ مرد گفت : بله.

پسر پرسید : آیا یک طرف بار شیرین و طرف دیگرش ترش بود؟ مرد گفت: بله حالا بگو شتر کجاست؟‌ پسر گفت من شتری ندیدم.

مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلایی سر شتر او آورده و پسرک را نزد قاضی برد و ماجرا را برای قاضی تعریف کرد.

قاضی از پسر پرسید : اگر تو شتر را ندیدی چطور مشخصات او را درست گفتی؟

پسرک گفت: در راه، روی خاک اثر پای شتری دیدم که فقط سبزه های یک طرف را خورده بود، فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور بود.

بعد دیدم در یک طرف راه بیشتر است و یک طرف دیگر پشه بیشتر است و چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی را نتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر شیرینی و یک لنگه دیگر ترشی بوده است.

قاضی از هوش پسرک خوشش آمد و گفت : درست است که تو بی گناهی ولی حواست باشد زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد. پس از این به بعد شتر دیدی، ندیدی !!

شعر ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

از آن روزی که ما را آفریدی

به غیر از معصیت چیزی ندیدی

خداوندا به حق هشت و چارت

ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی

(شاعر : بابا طاهر)