طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان کودکان

طراحی داخلی بیمارستان و دکوراسیون داخلی کلینیک

پرشین استار : طراح بریتانیایی موراگ مایرزکاف دکوراسیون داخلی بیمارستان شفیلد را که دارای اتاق هایی با وسایل رنگارنگ می باشد برای کودکان بیمار طراحی کرده است.

او با این کار اتاق های بیمارستان را به یک تابلوهای هنری تبدیل کرده و برای این کار سه رنگ زرد، سبز و آبی را به کار برده او می گوید که با طراحی این اتاق ها محیط بیمارستان را به فضایی شاد برای بچه ها و والدین آن ها که بیشتر وقت خود را در این مکان سپری می کنند تبدیل کرده است.

برای طراحی این اتاق ها مایرزکاف مدتی را در کنار پرستاران و والدین کودکان سپری کرد تا رنگ ها و الگو های آرامش بخش برای آن ها را شناسایی کند و در این طراحی به کار ببرد.

طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , طراحی داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , طراحی داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , دکوراسیون بیمارستانی
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , دکوراسیون بیمارستانی
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , طراحی داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , طراحی پلان بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان , طراحی پلان بیمارستان
طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان