عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند

تصاویر و عکس های دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند

پرشین استار : دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند توسط D / DOCK با الخام از محل کار دو بنیانگذار گوگل ( لری پیج و سرگئی برین ) طراحی شده است.

دفتر کار گوگل در هلند دارای یک سالن 70 نفره بوده و به منظور ایجاد فضای پویا و سرگرم کننده، مبلمان بازسازی شده و وسایل بازی مختلفی در آن قرار گرفته است.

دکوراسیون شرکت گوگل و دفتر کار گوگل در مسکو را اینجا ببینید.

عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند
عکس ها و تصاویر دفتر کار گوگل در آمستردام، هلند