عکس شیک ترین آپارتمان تهران که بدون قطع درخت های اطراف آن ساخته شده است

عکس های شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران

پرشین استار : یکی از شیک ترین آپارتمان های تهران که در منطقه نیاوران، بالای شهر تهران قرار دارد بدون قطع حتی یک درخت در هنگام ساخت آن طراحی و ساخته شده است.

همه ی درخت هایی که در زمین این آپارتمان قرار داشتند دست نخورده باقی مانده اند و آپارتمان در اطراف درخت ها ساخته شده است.

این آپارتمان 6 طبقه توسط محمدرضا نیکبخت طراحی شده و هدف آن این بوده که به درخت های قدیمی این منطقه آسیبی وارد نشود. 30 آپارتمان مسکونی 80 تا 300 متر مربعی در این ساختمان ساخته شده علاوه بر این ساختمان دارای پارکینگ، اتاق حرارت مرکزی، استخر شنا، اسپا و سالن ورزش نیز می باشد.

شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران
شیک ترین و زیباترین آپارتمان تهران