متن های زیبا و ادبی تبریک روز قلم (14 تیرماه)

روز چهاردهم تیرماه به عنوان روز ملی قلم در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن های زیبا و ادبی تبریک روز قلم به نویسندگان را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن و جملات تبریک روز قلم
متن و جملات تبریک روز قلم

افق خطی که
از نگاه قلم تا افق ناپیدای
آفرینش کشیده شد
روز قلم مبارک..

*****

عشق قلم میزند و قلم نقش عشق را
عشق آفریننده و محرک است و
قلم ابزاری است برای تحریر آنچه عشق می‌ تراود

روز قلم مبارک

*****

قلم گفتا که من شاه جهانم!
روز قلم مبارک…

*****

متن تبریک روز قلم به نویسنده

روز قلم
روز خلقت معرفت
و روز زیبای آفرینش بر تو نویسنده توانا مبارک باد

*****

قلم به دست گرفتم
که حرف حق بنویسم
هر آنچه را نتوان گفت
بر ورق بنویسم
روز قلم مبارک همکار محترم

*****

قلم قوی ترین سلاح
بی صدا ترین سلاح
روز قلم
بر اهلش مبارک

*****

و من تا همیشه دوست دارمت
تویی که جان میدهی به احساسم
تو را به دست می گیرم و نقش احساس می زنم
روز قلم مبارک…

*****

پیام تبریک روز قلم

به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم
بر آن سرم که به رغم محیط در همه جایی
هر آنچه حق بپسندد به حقِ حق بنویسم

روز قلم مبارک

*****

نویسندگی یعنی همراه و همیار شدن با کاغذ و قلم است
روز قلم مبارک

*****

عشق قلم میزند و قلم نقش عشق را
عشق آفریننده و محرک است و قلم ابزاریست برای تحریر آنچه عشق می تراود
روز قلم بر هنرمندان عرصه قلم و هنر و تمامی نویسندگان گرامی باد

*****

تا وقتی که یک ورق کاغذ باشد
تا وقتی یک قلم باشد
همیشه راهی وجود دارد
روز قلم گرامی باد

*****

قلمی دارم من
رنگ او چون دل من صاف، به سفیدی برف
سفیدی بهار..
حال او چون دلم است
در همه حال غریب
هستی من لب او
14 تیر روز قلم گرامی باد…

*****

قلم قوی تر از شمشیر است
و نویسنده شمشیربازی قهار..!
روز قلم مبارک

*****

متن روز قلم مبارک باد

قسم به قلم و آنچه از عطر نوشتن می­تراود!
روز قلم مبارک

*****

قلم زبان ذهن است
روز قلم خجسته باد

*****

برای تغییر جهان به یک قلم نیاز است
قلم ملت ها را تکان داده است
روز قلم فرخنده باد

*****

قسم به نخستین خطی که از نگاه قلم،
تا افق ناپیدای آفرینش کشیده شد! روز قلم مبارک