25 متن در مورد امید به زندگی | جملات امیدوار کننده زندگی

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن ها و جملات زیبا در مورد امید به زندگی را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن و جملات امید به زندگی
متن و جملات امید به زندگی

بعد نومیدی بسی امیدهاست
از پس ظلمت، دو صد خورشیدهاست

*****

تا ریشه در آب است، امید ثمری هست
هر چند رسد آیت یاس از در و دیار!

*****

و خیال می کنی هیچ چیز عوض نشده
اما شروع تغییر از همین خسته شدن هاست

*****

دستان درخت را رها کن و نترس
برگی که می افتد نمی میرد
به خاک می افتد و
این بار وقتی بر می خیزد جزئی از ریشه است.

*****

متن انگیزشی امید به زندگی

فردا گل امید بروید باز
در قلب دردمند شما، دانم
گیرم درخت رنگ خزان گیرد
تا ریشه هست، ساقه نمی میرد

*****

جملات امید دهنده زندگی شاد

جملات امید دهنده و امیدوار کننده زندگی
جملات امید دهنده و امیدوار کننده زندگی

با هر کسی که می نشستم از امید حرف می زدم
حتی وقتی که ذره ای امید درونم نمانده بود

صباح الدین علی

*****

ولی هیچ چیز زیباتر از این نیست که پس از دلمردگی ای دراز،
باری دیگر
نور در وجود تو سر برآورد.

فردریش هولدرین

*****

جملات امیدوار کننده

بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم
من یه عالمه امید دارم
بهتره به امید فکر کنم…

*****

بخواهید و به شما داده می شود؛
بجویید، آن را خواهید یافت؛
بر در بکوبید و در به رویتان
گشوده خواهد شد

*****

سبز ماندن در میان ویرانی
ریشه می خواهد

*****

مهم نیست چقدر شب تاریک است
خورشید دوباره طلوع خواهد کرد
مهم نیست اندوهت چقدر عمیق است
دلت به نور خدا روشن باشد
قلبت دوباره لبخند خواهد زد

*****

متن امید به زندگی برای پروفایل

اگر خیلی زحمت کشیدی و
هنوز نتیجه نگرفتی،
یادت باشه
میوه ی یه درخت آخرین چیزیه که
روی درخت رشد می کنه

*****

امید آخرین نفس های من برای سبز ماندن است…

*****

شجاعت
همیشه فریاد زدن نیست
گاهی صدای آرامی است
که در انتهای روز می گوید:
فردا دوباره تلاش خواهم کرد

*****

زندگی سازِ دل است
تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس
تو اگر شاد زنی، شاد شوی
گرچه باشی چو قناری به قفس

*****

موفقیت از آن کسانی ست
که یک ثانیه دیرتر نا امید می شوند
و یک لحظه دیرتر دست
از تلاش بر می دارند.
مواظب همین “یک” های ساده باشید..

*****

جملات امید دهنده به زندگی

دختری در من
ساز امیدواری می نوازد

*****

ما از نور و باران و آینه ایم
نباید به تاریکی عادت کنیم

*****

نوبت شادی این جان غمین هم برسد
هیچ حالی به جهان تا به ابد دائم نیست

*****

نه!
هرگز شب را باور نکردم
چرا که
در فراسوهای دهلیزش
به امید دریچه ئی
دل بسته بودم

*****

متن قشنگ امید به زندگی

در مسیر زندگی
غم و شادی
عشق و نفرت
امید و ناامیدی هست
انتخاب با توست که نظر به کدام سو کنی

*****

من شب را دوست دارم بدون تاریکی،
ما هرگز ستارگان را نمی بینیم

*****

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!
کاری برای انجام دادن،
کسی برای دوست داشتن
و امید به فردای بهتر…

*****

مثبت باقی بمان
چیزهایی که به آنها امید داری و
منتظرشان هستی
در زمان هایی که حتی فکرشم را هم نمیکنی
به دستت میرسند.

در ادامه بخوانید : جملات پرمعنا در مورد امید