20 متن انگیزشی در مورد زنان موفق و قدرتمند

در دنیا کم نیستند زنانی که با تکیه بر قدرت درونی، عزت نفس و باور داشتن خود توانسته اند بر تمام موانعی که ممکن است در دنیای مردانه سر راه آن ها قد علم کند غلبه کرده و تمام عزم و اراده و توانایی خود را به نمایش بگذارند.

در ادامه مجموعه ای از جملات انگیزشی درباره زنان موفق و قدرتمند گردآوری کرده ایم که می توانید برای روحیه بخشیدن به خودتان و دوستان خود از آن ها استفاده کنید، با پرشین استار همراه باشید.

جملات انگیزشی در مورد زنان موفق و قوی
جملات انگیزشی در مورد زنان موفق و قوی

متن انگیزشی درباره زن موفق

هرگز به خاطر این که یک زن قدرتمند هستی از کسی عذرخواهی نکن!

*****

دنیا به زنان قوی نیاز دارد، زنانی که دیگران را بلند می کنند و رشد می دهند،
زنانی که عشق می ورزند و دوست داشته می شوند، زنانی که شجاعانه زندگی می کنند
و در عین مهربان بودن خشن هستند … زنانی با اراده، تسلیم ناپذیر و موفق!

*****

زن موفق و قوی زنی است که مصمم است کاری را که دیگران هرگز به فکر انجامش نیستند انجام دهد

*****

همانند یک ملکه فکر کن! ملکه از شکست نمی ترسد بلکه شکست را پله دیگری به سوی موفقیت می داند

*****

عکس نوشته انگیزشی خفن

متن انگیزشی و زیبا درباره زنان موفق
متن انگیزشی و زیبا درباره زنان موفق

هر زمان یک زن موفق دیدید به دنبال سه مرد باشید که سعی می کنند جلوی او را بگیرند

*****

بهترین محافظی که هر زن می تواند داشته باشد شجاعت است

*****

یک مرد باید کاری را انجام دهد که یک مرد می تواند انجام دهد اما یک زن باید کاری را انجام دهد که یک مرد نمی تواند انجام دهد!

*****

زن قوی زنی است که امروز صبح به گونه ای بخندد که گویا دیشب گریه نکرده است

*****

زن موفق عشق می ورزد، می بخشد، پیش می رود، رها می کند، دوباره تلاش می کند و در مسیر موفقیت استقامت می ورزد

*****

جملات انرژی بخش برای زنان

زن ها مانند چای کیسه ای هستند،
تا زمانی که در آب داغ شناور نشوند از قدرت واقعی خودشان باخبر نیستند

*****

اگر زنی زیبا باشم، اگر زنی قوی باشم، اگر زنی موفق باشم
این تو نخواهی بود که داستان من را می نویسی
خودم برای آن تصمیم خواهم گرفت!

*****

زنان هر کاری که انجام می دهند باید دو برابر بهتر از مردان عمل کنند
تا به اندازه نیمی از عملکرد یک مرد خوب به نظر برسند …
خوشبختانه این کار چندان هم سخت نیست!

*****

یک زن قوی می داند موهبت هایی همچون منطق، قاطعیت و قدرت به همان اندازه زنانه هستند که شهود و ارتباط عاطفی او
او برای همه موهبت هایی که به او داده شده ارزش قائل است و از آن ها استفاده می کند

*****

چون یک زن هستم برای موفقیت باید تلاش زیادی داشته باشم
زیرا اگر شکست بخورم هیچ کس نمی گوید او نتوانست،
همه می گویند زنان نمی توانند!

*****

زنان همیشه به دنبال ثابت کردن این هستند که “ما قادر به انجام هر کاری که مردان انجام می دهند هستیم” در حالی که مردان باید به دنبال اثبات این باشند که می توانند از پس کارهایی که زنان انجام می دهند بر بیایند

*****

هیچ محدودیتی برای آن چه به عنوان زن می توان انجام داد وجود ندارد

در ادامه بخوانید : جملات انگیزشی دخترانه