متن و پیام تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی

عکس پروفایل تولد به انگلیسی
عکس پروفایل تولد به انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی برای دوست

Let’s light the candles and celebrate this special day of your life
Happy birthday

بگذارید شمع ها را روشن کنیم و این روز ویژه زندگی تو را جشن بگیریم.
تولدت مبارک رفیق

*****
Happy birthday to my best friend
the one I care about the most

تولدت مبارک برای بهترین دوست من
همان کسی که بیش از همه به او اهمیت می دهم!

*****
May your birthday be full of happy hours
and special moments to remember for a long long time

امیدوارم تولدت پر از ساعت های شاد
و لحظات خاصی باشه که تا مدت ها اون را به یاد داشته باشی!

*****

تبریک تولد به عشقم به انگلیسی

Happy Birthday my angel
I wish I could write across the sky so that everyone could see it
But instead
I will kiss you and hug you so that you know you are truly loved

تولدت مبارک فرشته ی من
ای کاش می توانستم در سراسر آسمان بنویسم تا همه بتوانند آن را ببینند
اما در عوض
تو را می بوسم و در آغوش می گیرم تا بدانی که واقعا دوستت دارم.

*****
The moon and the stars are not enough to express my love you
Have a wonderful birthday

ماه و ستاره ها برای بیان عشق من به تو کافی نیستند
تولد فوق العاده ای داشته باشی!

*****

تبریک تولد به انگلیسی برای برادر

Happy birthday to my soul mate
to my partner in crime
to my support
I love you brother

تولدت مبارک همسفر روحم
شریک من در جرم ها
حمایتگر من در زندگی
دوستت دارم داداش!

*****
Dear bro, wishing you all the best in life
Happy Birthday

داداش عزیزم
برای شما آرزوی بهترین ها را در زندگی دارم.
تولدت مبارک!

*****
You are not just my brother but my greatest buddy
Happy birthday, bro

شما فقط برادر من نیستید بلکه بزرگترین دوست من هستید.
تولدت مبارک داداش!

*****

عکس نوشته تبریک تولد به انگلیسی
عکس نوشته تبریک تولد به انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی برای خواهر

To the best
most wonderful
most loving sister in the world on her birthday and every day
Happy Birthday

برای بهترین، شگفت انگیزترین و دوست داشتنی ترین خواهر دنیا در روز تولدش و هر روز دیگر
تولدت مبارک.

*****
Sister
it’s a very special day in your life
let’s cut the cake and multiply the happiness
I love you
Happy Birthday

آبجی
این یک روز بسیار خاص در زندگی توست
اجازه بده کیک را برش ببریم و شادی را چند برابر کنیم.
دوستت دارم.
تولدت مبارک!

*****

تبریک تولد به انگلیسی برای مادر

Have an amazing birthday, Mom
I love you more than you could ever imagine

تولد شگفت انگیز داشته باشی مامان.
من تو را بیشتر از آن چیزی که تصور می کنی دوست دارم.

*****

تبریک تولد مادر

Have a wonderful birthday, Mother
I appreciate you more than you know

تولد فوق العاده ای داشته باش، مادر.
من از شما بیشتر از آنچه می دانی قدردانی می کنم!

*****

تبریک تولد به انگلیسی برای پدر

Happy Birthday
Sending my love and birthday wishes your way
so that you
my father
will have a wonderful day

تولدت مبارک.
با عشق آرزو هایم را در روز تولدت برای تو می فرستم
تا تو
پدر من
یک روز شگفت انگیز داشته باشی!

*****

تبریک تولد به انگلیسی برای همسر

Happy Birthday To My Wonderful Husband
Wishing you a delightful year

تولدت مبارک برای همسر شگفت انگیز من
برای شما سالی دلپذیر آرزو می کنم.

*****
Happy birthday to my lovely
most pretty
and the best wife

تولدت مبارک به دوست داشتنی ترین، زیباترین و بهترین همسر من!

*****

عکس تبریک تولد به زبان انگلیسی
عکس تبریک تولد به زبان انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی برای خودم

My journey so far in life has been amazing
and I want to thank God for that
Happy birthday to me

سفر من تاکنون در زندگی شگفت انگیز بوده
و می خواهم از این بابت خدا را شکر کنم
تولدم مبارک!

*****

I’m my only hope
I don’t believe in anyone but myself
Happy birthday to me

من تنها امید خودم هستم
من به کسی جز خودم اعتقادی ندارم
تولدم مبارک!

*****

I’m alive
self-dependent
and beautiful
I’m so proud of who I am
Happy birthday to me

من زنده
مستقل
و زیبا هستم.
من به کسی که هستم افتخار می کنم
تولدم مبارک!