متن زیبا برای تبریک تولد پدربزرگ | عکس نوشته بابابزرگ تولدت مبارک

عکس نوشته پدربزرگ تولدت مبارک
عکس نوشته پدربزرگ تولدت مبارک

پیام تبریک تولد نوه به پدربزرگ

اگر زندگی من یک کشتی باشد، تو همان لنگر هایی هستی که مرا در جای خود میخکوب می کنی
و همان بادبان هایی هستی که مرا به سفر های زیبا می بری.
پدربزرگ عزیزم تولدت مبارک!

*****

موفقیت در برداشتن گام های بلند است و من برای این کار هیچ ترسی ندارم،
چون پدربزرگ بی نظیری مانند شما را در کنار خود دارم.
تولدت مبارک پدربزرگ!

*****

سلام، پیرمرد! من به کسی نمی گم که تولد 100 سالگیته!
بهترین پدربزرگ دنیا تولدت مبارک!

*****

عکس نوشته برای تولد پدربزرگ
عکس نوشته برای تولد پدربزرگ

تولدت مبارک پدربزرگ!
تو برای همه ی ما یک نعمتی
امیدوارم امروز در کنار خانواده و دوستانت روز خوبی داشته باشی.

*****

پدربزرگ امروز می خوام فقط سه کلمه ساده بهت بگم؛
دوستت دارم.
بابا بزرگ مهربونم تولدت مبارک!

*****

یادتان باشد که پدربزرگ و مادربزرگ تان تنها کسانی هستند که در این جهان همیشه برای شما وقت دارند
و تا پایان عمر، آماده کمک به شما هستند.
آن ها حاضرند هر چه را که دارند نثار تان کنند تا موفقیت شما را ببینند.
پدربزرگ و مادربزرگ ها عاشقان بی ادعای عالمند.
پدربزرگ خوبم تولدت مبارک!

*****

خوش تیپ ترین بابابزرگ دنیا
مرسی که همیشه کنارم بودی
بابا بزرگ تولدت مبارک!

*****

عکس پروفایل تولد بابابزرگ
عکس پروفایل تولد بابابزرگ

امیدوارم امروز احساسات زیبایی را تجربه کنی.
پدربزرگ جون تولدت مبارک!

*****

اینجا یک نفر هست که می خواهد بگوید دوستت دارد.
آقاجون تولدت مبارک!

*****

نبودن هایى هست که هیچ بودنى جبرانشان نمی کند
و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و تو آنگونه ای پدربزرگ.
تولدت مبارک!

*****

عکس پروفایل برای تولد پدربزرگ
عکس پروفایل برای تولد پدربزرگ

پدربزرگ ها، پسر بچه های کوچولو های قدیمی هستند.
تولدت مبارک بابابزرگ جونم!

*****

خوشحالی آغوش گرم بابابزرگ است.
بابابزرگ مهربونم تولدت مبارک!

*****

مثل اینکه امروز روز تولد تو است.
پس اوقات خوبی خواهیم داشت.
تولدت مبارک پیرمرد!

*****

راز جوان ماندن این است که صادقانه زندگی کنید،
به آرامی غذا بخورید
و در مورد سن خود دروغ بگویید.
تولدت مبارک بابابزرگم!

*****

عکس تبریک تولد به پدر بزرگ
عکس تبریک تولد به پدر بزرگ

چه کسی می گوید پیر شدن به معنای این است که پیر به نظر برسی؟
بابابزرگ عزیزم تولدت مبارک!

*****

در آغوشت می گیرم،
می بوسمت
و آرزو های شیرینی برای تولدت دارم.
تولدت مبارک آقاجونم!

*****

تبریک تولد پدربزرگ فوت شده

زندگی خیلی کوتاه تر از آن است که برای هر فرصتی  که کسب می کنید جشن نگیرید!
پدربزرگ آسمانی تولدت مبارک!

در ادامه بخوانید : تولدت مبارک مادربزرگ