متن های ادبی و زیبا در مورد برف (جملات ادبی برفی)

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن ها و جملات ادبی و زیبا در مورد برف و روزهای برفی زمستان را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن ادبی و زیبا در مورد برف
متن ادبی و زیبا در مورد برف

روزهای برفی در راهند، روزهایی از جنس روشن و سپید امید،
گویی هر دانه‌ ی برف بذری در دل زمین می کارد تا به وقت بهار سبز شوند.

*****

چشم انداز زمین سراسر رنگ سپیدی ست،
زمستان با دانه های مرواریدی برف،
لباسی یک دست بلورین بافته و بر تن زمین پوشانده است.

*****

روزهای برفی فارغ از تشویشم، گویی در دلم بار دیگر چراغ امید روشن می شود.

*****

متن در مورد برف

کوه ها آغوششان را رو به وسعت آسمان باز کرده اند
تا دانه های برف را مانند معشوقی قدیمی در بر گیرند و به وقت بهاران،
تن تشنه ی زمین را با آن ها سیراب کنند.

*****

شعرهای زیبای فصل زمستان

جملات ادبی روزهای برفی
جملات ادبی روزهای برفی

روزهای برفی پیام آور روزهای سبز بهارند.

*****

برف که ببارد زمین زیباترین لباسش را به تن می کند
و مانند عروسی خندان به استقال مهمانان عاشق خود می رود.

*****

برف و زمستان که فصل عاشقانه های سپید است،
عاشقانه هایی که از تن لطیف برف و سبکبالی اش سخن می گوید
و ما را به روشنی و پاکی دعوت می کند.

*****

دلنوشته های خاص زمستانی

این آغاز سکوت است، سکوتی چون شب های سرد و برفی زمستان،
نیمکتی خالی و چراغی روشن که دانه ها برف زیر نور طلایی اش می رقصند و بر زمین می نشینند.

*****

متن روزهای برفی

درختان چنان بی مهابا برف را بر شاخسار خود جای می دهند
که گویی فرزندانشان را پس از فراقی طولانی در آغوش می گیرند.

*****

شب برفی و دانه های رقصان برف، به رویا می ماند چنین شبی

*****

ابرهای سیاه زمستان آبستن دانه های سفید برفند،
دلشان می خواهد این دانه های سپید را بر زمین ببارانند و
تن زمین را از این همه آلودگی و ناپاکی پاک کنند تا زمین هم دمی بیاساید.

*****

برف باریده و زمین سپید پوش است و این یعنی از نا امیدی خبری نیست.

*****

می توان با برف قرار گذاشت و به انتظار آمدنش تمام زمستان را صبر کرد.

*****

آمد و لبخند بر لب هایمان نشاند، او که نامش برف بود و دانه های سپیدش به زیبایی و پاکی تمام رویاها بود.

*****

برف می باد و من قدم به هر کوچه و خیابان که می گذارم به خاطرات تو منتهی می شود.

*****

برف آمد و انگار معجزه شد، بار دیگر رویاهای روشن و سپید در دلم زنده شد.

*****

متن ادبی زمستان سرد

کوه، دشت، جاده، شهر، هر جا را نگاه می کنی
دانه های بلورین برف است که بر زمین می نشیند و زیبا می کند همه جا را.

*****

برف می بارد تا دل گرفته ی درختان شهر را تسکین بخشد
و خشکی و سردی زمین را زیر لباسی از دانه های بلورین پنهان کند.

در ادامه بخوانید : کپشن های عاشقانه روزهای برفی