متن شب بخیر عاشقانه و زیبا به زبان انگلیسی با ترجمه

در این مقاله مجموعه ای از متن ها، جملات، اس ام اس و پیامک های شب بخیر انگلیسی با معنی فارسی و عکس نوشته شب بخیر انگلیسی برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

شب بخیر انگلیسی عاشقانه
شب بخیر انگلیسی عاشقانه

I wish for you a good night of sleep
sweet dreams
and a smiling morning

من برای شما یک شب همراه خواب خوب
رویاهای شیرین
و یک صبح خندان آرزو می کنم

*****

پیام شب بخیر انگلیسی

Good night
and good luck

شب بخیر
و موفق باشی

*****

Good night my dearest love
and have pleasant dreams
Here’s to the hope that tomorrow will be
as sunny and bright as you are

شب بخیر عشق عزیزم
رویاهای خوشایندی داشته باشی
امیدوارم که فردا مثل شما آفتابی و روشن باشد

*****

No matter how far you are
you are always in my thoughts
Good night

مهم نیست چقدر از من دوری
همیشه در فکر من هستی
شب بخیر!

*****

Everyday I spend with you is the new best day of my life
Can’t wait for the morning
Good night

هر روزی که با تو می گذرانم بهترین روز جدید زندگی من است
نمی توانم منتظر صبح بمانم
شب بخیر!

*****

Every day I love you more than yesterday
Good night
Sweet dreams my love

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم
شب بخیر
خوابای خوب ببینی عشقم!

*****

شب بخیر به انگلیسی
شب بخیر به انگلیسی

All I wish is that the nights when we are together would never end
When we are apart
I cannot bear it
Good night my love

همیشه آرزو می کنم که شبهایی که در کنار هم هستیم هرگز به پایان نرسد
وقتی از هم دور باشیم
تحمل ندارم
شب به خیر عشقم!

*****

Good night
Sleep gently to night
and dream of the happiness which is sure to come to you

شب بخیر
شب را به آرامی بخوابی
و خوابای خوب ببینی
که مطمئنا برای تو اتفاق می افتند

*****

Go to sleep knowing that I loved you this day
and each tomorrow my love grows stronger
Good night

برو بخواب بدون که امروز دوستت دارم
فردا عشقم به تو قوی تر میشه
شب بخیر!

*****

Good night
God keep you till the morning
and guard you safe from every harm
I pray

شب بخیر!
دعا می کنم
خدا شما را تا صبح از هر گونه آسیب در امان نگه دارد

*****

Good night
sleep tight
may your dreams take you on a wonderful flight

شب بخیر
آرام بخواب
ممکن است رویاهایت تو را به یک پرواز شگفت انگیز ببرند

*****

متن شب بخیر لاکچری
متن شب بخیر لاکچری

جمله کوتاه انگلیسی در مورد شب

You can’t change everything in one night
but one night can change everything

شما نمی توانید همه چیز را در یک شب تغییر دهید
اما یک شب می تواند همه چیز را تغییر دهد

*****

Night’s the better half of life

شب نیمه بهتر زندگی است

*****

I couldn’t fall asleep unless I told you how much I miss you
love you and goodnight

من نمی توانم بخوابم مگر اینکه به تو بگویم چقدر دلم برات تنگ شده
دوستت دارم
و شبت بخیر!

*****

I tried counting the reasons I love you
but there were too many
and now I’m falling asleep thinking of you

من سعی کردم دلایلی را که دوستت دارم بشمارم
اما تعداد آنها بسیار زیاد بود
و حالا من با فکر تو می خوابم

*****

If u ever feel lonely
look to the sky
Always know that I’m somewhere beneath
that sky wishing all the best for you
Good night
sweet dreams

هر زمانی که احساس تنهایی کردی
به آسمان نگاه کن
همیشه بدان که من جایی در زیر آن آسمان هستم
و آرزوی بهترین ها را برای تو دارم
شب بخیر خواب های خوب ببینی!

در ادامه بخوانید : متن شب بخیر دوستانه