شعر کوتاه و متن زیبا در مورد رقص و رقصیدن

جملات زیبا درباره رقص

جمعه دلش می خواهد دست
بی حوصلگی هایمان را بگیرد و
در انتهای خیابان عشاق تا می تواند برقصد…

*****

پیش رویم شعله های سرکش است
تا سیاوش وار از آن بگذرم
رقص من اسپند روی آتش است!

*****

The one thing that can solve most of our problems is dancing

تنها چیزی که می تواند بیشتر مشکلات ما را حل کند
رقصیدن است!

*****

دیدم،
خودم دیدم،
پروانه قشنگی هی در گلوی من می رقصید
من داشتم برای یک ستاره ترانه می خواندم
دیدم،
خودم دیدم،
یک قناری قشنگ،
از آن همه آواز،
تنها حنجره ترا نشانم می داد.

*****

رقص زبان پنهان روح بدن است.

*****

تو باشی من خوبم
حتی سایه ات
مرا به
رقص می کشاند

*****

رقص شعر خاموش است.

*****

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص در آیی!
قصه عشق انسان بودن ماست!

*****

این ریتم زندگی است که ما را به رقص وادار می کند
اما هیچ گاه نباید فراموش کنیم که انتخاب نوع رقص با ماست.

*****

تنها برگ هایی زیر پا می افتند که
برای لحظه ای رقص در باد شاخه ی خود را فراموش کرده اند

*****

رقص تعبیر بی انتهای زندگی است.

*****

جنگ
آواز چند گلوله است
و رقص جای خالی ات
پشت خاکریز تنم

*****

من گاهی می اندیشم
و می اندیشم
و می اندیشم…
تو نیز شاید
گاهی اندیشیده باشی
به رقص نیلی مهتاب بر روی آب…

*****

عشق،
رقصیدن به ساز کسی نیست!
یک رقص دو نفره است،
گاهی گامی به عقب،
گاهی گامی به جلو…

*****

مثل پیراهن بی گیره
روی بند
می رقصیدم در باد

*****

عشق یعنی
تو و آن لحظه ی بی روسری ات
رقص گیسوی
بهم ریخته و دلبری ات

*****

رقصیدن هنر است
رویاهای خود را نقاشی
و آن ها را دنبال کن!

*****

عاشق نشدی زاهد،
دیوانه چه می دانی

در شعله نرقصیدی،
پروانه چه می دانی

لبریز می غمها،
شد ساغر جان من

خندیدی بگذشتی،
پیمانه چه می دانی

*****

میان این همه رقص دل انگیز،
دو چشمم،
عاشقِ رقصیدن توست…

*****

موهایم چه عاشقانه
در آغوش باد می رقصند
نکند آن دورترها
باد را بوسیده ای؟!

*****

هر روز فرصتی برای شما فراهم می شود که نفس بکشید
پس کفش های خود را در آورید
و برقصید!

*****

دلنوشته برای رقص

و من برای رسیدن به تُــو
تمام قاصدک های شهر را به رقص در می آورم…

*****

پاییز عاشق می شوم دنیای من زیباتر است،
باران و رقص برگ و باد،
این عاشقانه محشر است

*****

The dance is a poem of which each movement is a word

رقص شعری است که هر حرکت آن یک کلمه است.