متن و جملات زیبا در مورد عوض شدن آدم ها

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن و جملات کوتاه و زیبا در مورد عوض شدن آدما و رنگ عوض کردن انسان ها را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن در مورد رنگ عوض کردن انسان ها
متن در مورد رنگ عوض کردن انسان ها

پاییز را دیدی؟
آنان که رنگ عوض کردند
افتادند…

*****

آدما زود عوض میشن،
خیلی زود …
جوری که چشم به هم بزنی بعد چند سال کسایی رو میبینی که
انتظار چنین رفتارایی رو ازشون نداشتی…

*****

آدما سریع تر از چراغای راهنمایی رانندگی رنگ عوض میکنن

*****

متن در مورد سرعت عوض شدن آدمها

بالا ترین سرعت تو دنیا
سرعت نور نیست
سرعت رنگ عوض کردن
آدم هاست!!…

*****

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض می کنند
از آدم های یک ساعت دیگر می ترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هر کدام
رنگی دگر به خود می گیرند

*****

آدم ها عوضی نیستند ولی گاهی اوقات عوض می شوند..
آنقدر عوض می شوند و رنگ می بازند که هرگز پوسته رویین آن ها را نمی توان به یاد آورد،
آدم بودن آرزویی است که شاید به تحقق پیوستن آن در زندگی کمتر کسی صورت پذیرد…

*****

متن در مورد آدم های دورو

جملات در مورد عوض شدن آدما
جملات در مورد عوض شدن آدما

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس……

*****

عمر دو روزه آدم ها مجال آن را نمی دهد که وابسته آدم ها شد
و به آن ها دل بست…
آنقدر نارو از صمیمی ترین دوست و رفیق خود دیده ام
که دیگر حتی به برادر خود هم اعتماد ندارم..

*****

جملات رنگ عوض کردن انسان ها

ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ،
ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ
ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺫﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﻭﺭﭼﯿﻦ ﺭﺧﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ..
ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﺬﻑ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺷﮏ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ…

نادر ابراهیمی

*****

میدونی کجای دنیا بده؟
اونجا که آدمای عوضی با کمال پررویی از خوبی میگن!

*****

چه خوبه آدم عوض بشه، ولی عوضی نشه!…

*****

نسل به نسل باید این درس بزرگ را به دیگران آموخت که آدم ها گاهی رنگ عوض می کنند
و حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین افراد زندگیتان هم به شما ضربه می زنند..
کسانی که حتی در فکر و خیال خود هم تصور نمی کردید روزی چنین بلایی سر شما بیاورند.

*****

به روز ها دل نبند..!
روزها که فصل میرسند رنگ عوض میکنند
با شب بمان!
گر چه تاریک است ولی همیشه یک رنگ است…

در ادامه بخوانید : متن در مورد آدمها