متن ادبی و زیبا برای تبریک روز خبرنگار + عکس نوشته

در ادامه این مقاله متن ها و جملات ادبی و زیبای تبریک روز خبرنگار و عکس نوشته درباره روز خبرنگار برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار
عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

آگاهی می دهی و امید
روزت مبارک

*****

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

*****

هر ایرانی یک خبرنگار درون داره
روزت مبارک هم وطن

*****

جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر
جانش فزون

*****

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است
که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست
روز خبرنگار مبارک

*****

اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هرکه آگه تر بود جانش قوی است
روز خبـرنگار مبارک

*****

عکس نوشته روز خبرنگار مبارک
عکس نوشته روز خبرنگار مبارک

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و
چشم بینا و زبان گویای مردم هستند

*****

قلم زدنت
قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف
یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها
باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان
رسیدن باشد
هم قلم روزت مبارک

*****

نویسنده توانا
فرزند عزیزم
۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست
این روز بر شما مبارک.

*****

و قلم بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده
و جسورانه در بیکران دنیای خبر خلاصه شویم
روز خبرنگار مبارک

*****

خبرنگار عزیز
مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست
روز خبرنگار بر شما مبارک باد

*****

به راستی چه زیباست اندیشه‌ ای که در مقابل قلم زانو زند
و واژه‌ هایی که در خدمت بیان حق بر آید

*****

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است
هنر و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد
تا بتواند در این زمینه موفق باشد
روزت مبارک

*****

عکس پروفایل روز خبرنگار
عکس پروفایل روز خبرنگار

کسی که روز خبرنگار و بهمون تبریک نمی گه
خودمون باید به هم تبریک بگیم
بچه ها روزتون مبارک
قلمتون پر جوهر
صفحاتتون پر خبر
دفتر تلفنتون پر ورق

*****

در کام قلم زجان من خون می ریخت
در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد
خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت