25 متن ادبی و زیبا برای تبریک روز خبرنگار

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن ها و پیام های زیبا و ادبی تبریک روز خبرنگار را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن و پیامک تبریک روز خبرنگار
متن و پیامک تبریک روز خبرنگار

مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست!
روز خبرنگار بر شما سخت کوشان عرصه خبر مبارک باد.

*****

و قلم بهانه ای شد تا ذهن مان را
از قید کلمات بی شمار رها کرده
و جسورانه در بیکران دنیای خبر
خلاصه شویم
روز خبرنگار مبارک

*****

روز خبرنگار مبارک..
همیشه خوش خبر باشی…

*****

متن تبریک روز خبرنگار

به راستی چه زیباست
اندیشه ‌ای که در مقابل قلم زانو زند
و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید
روز خبرنگاری مبارک

*****

آگاهی می دهی و امید
روزت مبارک

*****

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

*****

متن های ادبی تبریک روز خبرنگار
متن های ادبی تبریک روز خبرنگار

هر ایرانی یک خبرنگار درون داره
روزت مبارک هم وطن

*****

پیامک تبریک روز خبرنگار رسمی و ادبی

جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر
جانش فزون

*****

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است
که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست
روز خبرنگار مبارک

*****

اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هرکه آگه تر بود جانش قوی است
روز خبـرنگار مبارک

*****

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و
چشم بینا و زبان گویای مردم هستند

*****

قلم زدنت
قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف
یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها
باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان
رسیدن باشد
هم قلم روزت مبارک

*****

متن روز خبرنگار مبارک

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار
عکس نوشته تبریک روز خبرنگار

نویسنده توانا
فرزند عزیزم
۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست
این روز بر شما مبارک.

*****

و قلم بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده
و جسورانه در بیکران دنیای خبر خلاصه شویم
روز خبرنگار مبارک

*****

خبرنگار عزیز
مطمئنا مبارک است روزی که به نام شماست
روز خبرنگار بر شما مبارک باد

*****

به راستی چه زیباست اندیشه‌ ای که در مقابل قلم زانو زند
و واژه‌ هایی که در خدمت بیان حق بر آید

*****

خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است
هنر و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد
تا بتواند در این زمینه موفق باشد
روزت مبارک

*****

جملات زیبای روز خبرنگار

جملات روز خبرنگار مبارک
جملات روز خبرنگار مبارک

کسی که روز خبرنگار و بهمون تبریک نمی گه
خودمون باید به هم تبریک بگیم
بچه ها روزتون مبارک
قلمتون پر جوهر
صفحاتتون پر خبر
دفتر تلفنتون پر ورق

*****

در کام قلم زجان من خون می ریخت
در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد
خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

در ادامه بخوانید : متن زیبا برای تبریک روز جهانی عکاسی