35 متن کوتاه انگلیسی برای پروفایل دخترانه همراه ترجمه

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن ها و جملات دخترانه کوتاه و انگلیسی برای پروفایل شبکه های اجتماعی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن کوتاه انگلیسی برای پروفایل دخترانه
متن کوتاه انگلیسی برای پروفایل دخترانه

Be a warrior, not a worrier.

یه جنگجو باش، نه یک ترسو..

*****

Every girl deserves a guy who will say, ‘I can’t imagine my life without you’.

هر دختری لایق پسری هست که بگه “من نمی تونم زندگیم رو بدون تو تصور کنم”.

*****

Girls who do not ask for much, deserve it all.

دخترانی که چیز زیادی نمی خوان، لیاقت همه چیز رو دارن.

*****

A smile is the best makeup any girl can wear.

لبخند بهترین آرایشی هست که هر دختری می تونه داشته باشه.

*****

متن های انگلیسی کوتاه دخترانه با معنی

Act like a lady, think like a boss.

مثل یک خانم رفتار کن و مثل یک رئیس فکر کن.

*****

Being a female ain’t easy, you have to always be strong.

زن بودن آسون نیست، باید همیشه قوی باشی.

*****

I may not be the girl that everyone wants,
but at least I am not the girl that everyone’s had.

شاید من اون دختری نباشم که همه می‌ خوان،
اما حداقل اون دختری نیستم که همه داشتن..

*****

همچنین ببینید : متن زیبا برای پست اینستاگرام دخترانه
متن پروفایل دخترانه ناب و کوتاه انگلیسی
متن پروفایل دخترانه ناب و کوتاه انگلیسی

You cannot compare me to the next girl
Because there is no competition
I am one of a kind, and that is real

شما نمی تونید من رو با دختر بعدی مقایسه کنید..
چون رقابتی وجود نداره
من در نوع خود بی نظیر هستم، و این واقعیته…

*****

متن کوتاه انگلیسی برای پروفایل دخترانه

Be what you want to be, be the girl you supposed to be and forget the world.

همونی باش که می خوای، دختری باش که باید باشی و دنیا رو فراموش کن.

*****

Mistakes are proof that you are trying.

اشتباهات گواه این هست که شما در حال تلاش هستید.

*****

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧!
𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g 🙂

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن!
س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

*****

پروفایل دخترانه انگلیسی با معنی

Don’t compare yourself with anyone in this world
If you do so
you are insulting yourself

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید
در این صورت
به خودتان توهین کرده‌ اید

*****

همچنین ببینید : متن دخترونه شاد و شیطون کوتاه انگلیسی

Think like a queen
A queen is not afraid to fail
Failure is another stepping stone to greatness

مثل یک ملکه فکر کنید
یک ملکه از شکست نمی ترسه..
شکست، پله دیگری به سوی بزرگی هست…

*****

𝗧𝗵𝗼𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝗶𝗱𝗱𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗮 𝗴𝗶𝗿𝗹’𝘀 𝘀𝗺𝗶𝗹𝗲 🙂 !

‍درل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌دخ‍‌ت‍‌ره‍‌زاران‍‌ک‍‌ل‍‌م‍‌ه‌پ‍‌ن‍‌ه‍‌ان‍‌ش‍‌ده!🙃

*****

Don’t think too much. Just do what makes you happy.

بیش از اندازه فکر نکن. فقط کاری را انجام بده که تو را خوشحال می کند.

*****

پروفایل انگلیسی و خارجی دختر بامعنی

Beauty is like Moon, looks much better at night.

زیبایی مانند ماه هست، در شب بسیار بهتر به نظر می رسه.

*****

No one is you, that’s your uniqueness.

هیچ کس شما نیست، این منحصر به فرد بودن شماست.

*****

Just Believe In Yourself.
Even If You Don’T, Pretend That You Do And At Some Point, You Will.

به خودت ایمان داشته باش.
حتی اگر نداری، وانمود کن که داری و در برخی مواقع، اون رو خواهی داشت.

*****

Stay calm, Be strong. Never let anyone destroy you.

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند.

در ادامه بخوانید : جملات زیبا و خاص جدید برای استوری واتساپ