کپشن های انگیزشی کوتاه انگلیسی و فارسی برای اینستاگرام

در ادامه این مقاله کپشن های زیبا و انگیزشی به زبان فارسی و انگلیسی برای اینستاگرام را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته انگیزشی برای پروفایل
عکس نوشته انگیزشی برای پروفایل

بدبینی منجر به ضعف
و خوش بینی منجر به قدرت می شود.

*****

اگر چیزی شما را به چالش نکشد
شما را تغییر نخواهد داد.

*****

Don’t let your fear decide your future

اجازه ندهید که ترس درباره آینده شما تصمیم بگیرد.

*****

همیشه دشمنان خود را ببخش
هیچ چیز مثل این آن ها را آزار نمی دهد.

*****

خودت باش
بقیه افراد قبلا رزرو شده اند!

*****

موفقیت حاصل تلاش های کوچکی است
که هر روز و هر روز و روز های بعد از آن هم تکرار می شوند.

*****

Courage is one step ahead of fear

شجاعت یک قدم جلوتر از ترس است.

*****

من به این دلیل آرایش ندارم
چون به آن احتیاج ندارم.

*****

آنچه را که درست است انجام دهید
نه آنچه آسان است.

*****

جملات انگیزشی کوتاه

بیشتر بخند
کمتر نگران باش!

*****

از شکست نترسید
از تلاش نکردن بترسید.

*****

من می خواهم
من دوست دارم
من می توانم
من انجام می دهم
این ها بهترین ها عبارت ها برای ساخت روزها و تمام زندگی تو هستند!

*****

من نمی توانم دیروز را تغییر دهم
اما می توانم امروز تغییر دهم!

*****

Remember it’s just a bad day
not a bad life

به یاد داشته باشید که فقط یک روز بد است
نه یک زندگی بد!

*****

یک برنده
یک بازنده است
که یک بار دیگر تلاش کرده است.

*****

عکس نوشته انگیزشی انگلیسی
عکس نوشته انگیزشی انگلیسی

امید تنها چیزی است که از ترس قوی تر است.

*****

سعی نکنید که کامل باشید
فقط سعی کنید بهتر از دیروز باشید.

*****

اگر چیزی را می خواهید که هرگز نداشته اید
باید کاری را انجام دهید که قبلا انجام نداده اید.

*****

شما از استرس چیزی به دست نمی آورید
یادت باشد!

*****

Difficult roads always lead to beautiful destinations

جاده های دشوار همیشه به مقصد زیبایی منتهی می شوند.

*****

شما قدرت پیدا نمی کنید
تا زمانیکه آن را ایجاد کنید.

*****

وقتی امید را انتخاب می کنید
همه چیز ممکن می شود.

*****

اگر خسته شدید
یاد بگیرید که استراحت کنید
نه اینکه آن کار را ترک کنید.

*****

وقتی کسی به من گفت نه
به این معنی نیست که من نمی توانم این کار را انجام دهم
به این معنی است که من نمی توانم با آن ها کار کنم.

*****

I never dreamed about success
I worked for it

من هرگز در مورد موفقیت رویا نمی بینم
من برای آن کار می کنم.