کپشن های خاص اینستاگرام در مورد موسیقی

در ادامه این مقاله جملات و متن های خوب و زیبای انگلیسی و فارسی درباره موسیقی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته موسیقی برای پروفایل
عکس نوشته موسیقی برای پروفایل

موسیقی روح به جهان
بال به ذهن
پرواز به تخیل
و زندگی به همه چیز می بخشد.

*****

موسیقی زبانی است که به کلمات خاصی صحبت نمی کند
با احساسات صحبت می کند!

*****

موسیقی قوی ترین شکل سحر و جادو است!

*****

سرگرمی های شخصی من خواندن
گوش دادن به موسیقی
و سکوت است.

*****

موسیقی می تواند دنیا را تغییر دهد
چون می تواند مردم را تغییر دهد.

*****

موسیقی زبان جهانی بشر است.

*****

موسیقی از نظر عاطفی ما را لمس می کند
جایی که کلمات به تنهایی نمی توانند.

*****

موسیقی طغیان روح است.

*****

موسیقی رنگ صداست.

*****

زندگی برای زندگان است
مرگ برای مردگان است
بگذار زندگی مثل موسیقی باشد
و مرگ یک نت ناگفته بماند!

*****

عکس پروفایل موسیقی
عکس پروفایل موسیقی

موسیقی ادبیات قلب است
از جایی شروع می شود که گفتار پایان می یابد.

*****

یک نکته خوب در مورد موسیقی
وقتی به آن گوش می کنید
احساس درد نمی کنید.

*****

If you can not fly
listen to music

اگر نمی توانی پرواز کنی
به موسیقی گوش بسپار

*****

موسیقی آنقدر زیباست که به کلام فرشتگان می ماند

*****

موسیقی جهانی در خودش دارد و زبانی که همه ما آن را درک می کنیم

*****

موسیقی لذتی ایجاد می کند که طبیعت انسان بدون آن نمی تواند هیچ کاری انجام دهد

*****

کلمات باعث می شود فکر کنی
موسیقی باعث می شود احساس کنی
آواز باعث می شود یک فکر را احساس کنی

*****

موسیقی غبار زندگی روزمره را از روح دور می کند.

*****

The world’s most famous and popular language is music

معروف ترین و محبوب ترین زبان دنیا
موسیقی است.