هوای مسافران پنهان روزهای سرد را داشته باشیم

با فرارسیدن روزهای سرد، شاید دیده یا شنیده باشید که بچه گربه ها و گربه های خیابانی برای گرم شدن به داخل محفظه موتور اتومبیل ها پناه میبرند و شبها در آنجا میخوابند.

عکس گربه ها در هوای سرد
عکس گربه ها در هوای سرد
عکس گربه ها در هوای سرد
عکس گربه ها در هوای سرد

اما متاسفانه بعضی رانندگان بدون آگاهی از حضور این مسافران کوچک، با روشن کردن ماشین خود باعث زخمی و یا کشته شدن آنان میشوند.

عکس گربه ها داخل ماشین
عکس گربه ها داخل ماشین
عکس گربه ها داخل ماشین
عکس گربه ها داخل ماشین

برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعه ای، پیش از روشن کردن اتومبیل بهتر است که اقدامات زیر را انجام دهیم:

  • کاپوت را بالا زده و داخل موتور را چک کنیم.
  •  چند ضربه به کاپوت و چرخ های جلو بزنیم تا گربه یا بچه گربه ای که احیاناً داخل موتور اتومبیل خوابیده، بیدار شود و فرصت خارج شدن را داشته باشد.
  • پس از سوار شدن در صورت امکان با بوق زدن آهسته این میهمانان ناخوانده را بیدار کنیم.
  • چند بار محکم به داشبورد ماشین با دست ضربه بزنیم.
عکس گربه
عکس گربه
عکس گربه
عکس گربه
عکس گربه
عکس گربه
عکس گربه
عکس گربه

رعایت حقوق حیوانات بی پناه را نادیده نگیریم …

هوای همزیستان معصوم و بی پناه شهرمان را داشته باشیم و محبت و همدلی مان را از آنها دریغ نکنیم.