متن کامل شعر زندگی زیباست چشمی باز کن از شهرام محمدی (آذرخش)

شعر زندگی زیباست چشمی باز کن
شعر زندگی زیباست چشمی باز کن

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که شعر زندگی زیباست چشمی باز کن از کیست؟ در منابع این شعر هم به مولانا و هم به شهرام محمدی (آذرخش) نسبت داده می شود.

باید بگوییم که با توجه به فضای شعر مشخص است که از اشعار مولانا نیست و در کتاب حوض پر از ماه شهرام محمدی در وصف زندگی سروده شده است. بد نیست بدانید که بیت سوم این شعر علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست از مولانا می باشد.

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن از شهرام محمدی را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

زندگی زیباست چشمی باز کن
گردشی در کوچه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بدبینی خود را شکست

علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اسطرلاب اسرار خداست

من میان جسم ها جان دیده ام
درد را افکنده درمان دیده ام

دیده ام بر شاخه احساس ها
می تپد دل در شمیم یاس ها

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست

گر تو را نور یقین پیدا شود
می تواند زشت هم زیبا شود

حال من در شهر احساسم گم است
حال من عشق تمام مردم است

زندگی یعنی همین پروازها
صبح ها، لبخندها، آوازها

ای خطوط چهره ات قرآن من
ای تو جان جان جان جان من

با تو اشعارم پر از تو می شود
مثنوی هایم همه نو می شود

حرف هایم مرده را جان می دهد
واژه هایم بوی باران می دهد

” شاعر : شهرام محمدی