متن کامل شعر بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود از قیصر امین پور

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

شعر بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود یکی از اشعار معروف قیصر امین پور است که در تفسیر عشق سروده شده است.

در ادامه این مقاله گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود قیصر امین پور را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

گاهی بساط عیش خودش جور می شود گاهی دگر تهیه به دستور می شود

گه جور می شود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور می شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو می شود

گاهی برای خنده دلم تنگ می شود گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود

گاهی تمام آبی این آسمان ما یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود

گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود از هرچه زندگیست دلت سیر می شود

گویی به خواب بود جوانی مان گذشت گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود

کاری ندارم کجایی چه می کنی بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود

” شاعر : قیصر امین پور