دلنوشته درباره خلیج فارس به مناسبت روز ملی خلیج فارس

در ادامه این مقاله مجموعه ای از دلنوشته های زیبا در مورد 10 اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

دلنوشته درباره خلیج فارس
دلنوشته درباره خلیج فارس

ای خلیج آبی و پیوسته فارس
همرهت نام خوش و برجسته فارس

ای خلیج نیلی و نامی فارس
ای نشسته در کنار قوم پارس

جای تو والاترین حد و مکان
در دل و در جان ما ایرانیان

رونق احوال دنیا بوده ای
هرمزت تنگه گلوگاه جهان

وصله ی اصلی مرز و بوم ما
غبطه ای بر دشمنان شوم ما

ای خلیج نیلی و نامی فارس
چون زمرد می درخشد بر تو نام

تا که ایران هست و دنیا بر دوام
نام تو پاینده هست و مستدام

*****

قدم‌گاه غرور و اقتدار پارس!
سریر پایتخت شوکت دریایی ایران‌ زمین، از مشرق تاریخ تا امروز!
گذرگاه شرف، آوند خون گرم در رگ‌ های ایرانشهر!
گلوگاه حیات و مرگ!
حریر بستر خواب و خیال سندباد و…
پوشش تابوت بایندر!
نماد قتل عام کاروان بی‌گناهی،
مردمی آسوده بر بال سفر
در انفجار ناگهان کینه و کابوس…

*****

بر سر در تاریخ جهان هم بنویسید
بی نام خلیج فارس دنیا خالی است

تا هست جهان بدان که این نام قشنگ
چون سنگ عقیق آسمانی باقی است

من باز نوشتم که بدانند همه
گرهست صدای شعر من در هر جا

زیرا که نفس ز خاک ایران دارم
من مفتخرم به نام آن در دنیا

ای آنکه به این زمان خود غره شدی
این آبی زیبا سند خانه ماست

بنچاق شتر نیست که تحریف شود
این ارث دژ بلند کاشانه ماست

این آب زلال نیلگون جاری
پیش از تو بر این جهان ما نازل شد

بعد از تو بدان در این جهان خواهد بود
گر وهم به مغز کوچکت حاصل شد

بی شک تو به خواب خویش دیدی اینجا
دیگر اثری ز کوروش و دارا نیست

این خواب خوش است زآنکه ایران قشنگ
سینا و جنین و غزه و صیدا نیست

نقش است به قلب و جان هومن مهرش
آبی که چو خون این وطن می ماند

تا هست زبان شعر و عمری باقی
این قلب و زبان برای او می خواند

*****

به اندازه ی تمام آب های جهان

اشک در چشمان همیشه خیس ات،

حلقه می زند

وقتی که

شیپور مضحک شان

نام بلندت را

این چنین تباه می سازد

خلیج کوچک سرزمین کبیر!

تو پیش از آنکه خلیج باشی

فارس بوده ای!

کنون که این طراران غیر،

تو را به غیر لقب کرده اند

چه هراس!

که تو پیش از آنکه خلیج باشی،

پارس بوده ای

خلیج کوچک سرزمین کبیر،

خلیج فارس!

*****

خلیج فارس، خلیج فارس باقیست
شنیدستم یکی از شب پرستان
طمع کرده بدین باغ و گلستان
ز افزونی جو او داد می کرد
به کوی و برزنش فریاد می کرد
شبی رو دل نمود و دیده است خواب
نموده ادعا بر نیلگون آب
خلیج فارس را دیده که گویا
بدش در روزگاری ارث بابا
جمیع خر پرستان شور کردند
خر شیخ عرب را دور کردند
گزافه گوییش را به به و چه
گسیلش داشتند او را بدین ره
بگفتندش برو ارثت طلب کن
گرت خواهی رطب میل رطب کن
نمیداند که بازی با دم شیر
کند او را بدین عالم زمین گیر
که این خاک مقدس لاله پوش است
سراسر عشق و ایمان باده نوش است
در این بیشه سرای پر ز شیران
شقایق پرور و مهد دلیران
اگر خواهد، چنان طوفان نماید
که خانه بر سرش ویران نماید
که ایرانی و ایران زنده باشد
خلیج فارس آن پاینده باشد

*****

آرشی دگر خواهم شد، می روم بر بالای دماوند
کمان بر خواهم کشید و تیری زنم  اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند

تیر می رود جان من نیز، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس
ولی دلشاد از آنم که تیر می رود ، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس

فریاد بر آرد و رسا گوید :

این مرز ایران است
بیشه ی شیران است

دست ددان کوته زین دیار باد
نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است

*****

مردان کشورم همه در راه این وطن
از جسم خود گذشته و از جان خویشتن
در راه اعتلای چنین خاک لاله گون
صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن
از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس
کوته شده دو دست طمعکار اهرمن
تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف
پیروز و جاودانه بماند سرای من
سرکن سرود عشق که ماند به یادگار
از عاشقان ترانه و از عاشقان سخن
خلیج زیبای فارس روزت مبارک!

در ادامه بخوانید : متن تبریک روز خلیج فارس