عکس هایی از رنگین کمان، بازتاب زیبایی های پس از باران

پدیده ی زیبای رنگین کمان‌ را می‌توان پس از بارش باران، هر زمان که قطرات آب در هوا وجود دارند و نور خورشید از پشت سر در یک زاویه عمودی کوچک می‌تابد مشاهده کرد.

همواره رنگین‌کمان هایی که بواسطهٔ نور خورشید بوجود می‌آیند در بخشی از آسمان درست در سوی مخالف خورشید ظاهر می‌شوند.

اغلب جلوه‌های تماشایی رنگین‌کمان زمانی رخ می‌دهند که نیمی از آسمان هنوز با ابرهای بارانی تاریک است و ناظر در نقطه‌ای در جهت خورشید که آسمان آن صاف است قرار دارد.

مقوله رنگین‌کمان از نظر علمی حرف و حدیث کم ندارد هرچند تماشای منظره های زیبای رنگین‌کمانی دست کمی از دیگر عجایب شگفت انگیز طبیعت ندارد …

عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
عکس زیبای رنگین کمان در آسمان
عکس زیبای رنگین کمان در آسمان
زیباترین رنگین کمان ها
زیباترین رنگین کمان ها

عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
عکس زیبای رنگین کمان در آسمان
عکس زیبای رنگین کمان در آسمان
زیباترین رنگین کمان ها
زیباترین رنگین کمان ها

عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
عکس زیبای رنگین کمان در آسمان
عکس زیبای رنگین کمان در آسمان
زیباترین رنگین کمان ها
زیباترین رنگین کمان ها

عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
عکس های شگفت انگیز از رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان
تصاویر زیبای رنگین کمان