تصاویری از پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد تهران

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

گرچه سگ‌گردانی، معامله و نگهداری آن در ایران با محدودیت هایی همراه بوده و هست خبرگزاری اسوشیتدپرس از مرکزی در غرب تهران گزارش تهیه کرده است که کار آن نگهداری و یافتن سرپرست برای سگ های بی پناه است.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

به نقل از فرارو و به گزارش آسوشیتدپرس، مرکز نگهداری از حیوانات “وفا” در هشتگرد واقع در غرب تهران پناهگاهی است که در حال حاضر نزدیک به 500 سگ بی پناه در آنجا زندگی می کنند.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

در این مرکز که بیشتر زنان داوطلب کمک به آن هستند صدها سگ خوش‌شانس که جایی برای زندگی نداشته اند تحت مراقبت و سرپرستی قرار گرفته‌اند.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

این مرکز در سال 83 به مدد کمک‌های خیریه تاسیس شده است و در حال حاضر تنها پناهگاه مجوزدارِ حیوانات در ایران به شمار می رود.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

علی ثانی، مدیر پناهگاه، در همین رابطه به خبرنگار اسوشیتدپرس می‌گوید: “در جامعۀ ما سگ‌ها بی‌پناه‌ترین حیوانات هستند.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

سگ‌هایی که به اینجا آورده می‌شوند، قبلاً در محیط‌های شهری با مشکلات بسیاری درگیر بوده و نیاز به کمک داشته‌اند.”

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

هما رشید یکی دیگر از کسانی که در این مرکز از سگ ها مراقبت می کند هم می‌گوید که رتق و فتق امور پناهگاه برعهدۀ داوطلبان است و هزینۀ آن از کمک‌های اهدایی تامین می‌شود.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

هما اضافه می کند: “ما سعی می‌کنیم مردم را به کمک کردن متقاعد کنیم، اما متاسفانه راضی کردن مردم به کمک کردن به این پناهگاه کار بسیار سختی است.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

اکثراً می‌گویند وقتی آدمها به کمک نیاز دارند، چرا باید به سگ‌ها کمک کنیم؟”

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

به گفته این فعال حقوق حیوانات مشکل دیگر این پناهگاه پایین بودن تقاضا برای سرپرستی سگ هاست.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

به طور میانگین ماهانه تنها شش سگ صاحب سرپرست می‌شوند.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

دلیل پایین بودن نرخ پذیرفتن سرپرستی سگها این است که اکثراً سگ‌های نژاددار را به سگ‌های ولگرد ترجیح می‌دهند.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد

افسانه زرین یکی دیگر از فعالان حقوق حیوانات و مسئول بخش یافتن سرپرست برای سگ‌ها می‌گوید: “ما می‌خواهیم به مردم نشان دهیم که همین سگهایی که در کوچه و خیابان می‌بینیم، می‌توانند به دوستان خوب ما تبدیل شوند”.

پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد
پناهگاه سگ‌ ها در هشتگرد