نشانه های فصل بهار در نقاط مختلف دنیا

فصل بهار، جلوه گاه قدرت پروردگار با تمام زیبایی هایش در نیمکره شمالی، پس از یک زمستان سرد و طولانی نشانه های خود را نمایان کرده است.

بسیاری از مردم فصل بهار را آغاز زندگی دوبارهٔ طبیعت می‌دانند. در این فصل حیواناتی که دارای خواب زمستانی هستند و همچنین درختان از خواب زمستانی بیدار شده و زندگی را دوباره آغاز می‌کنند.

زمانی که فصل بهار می رسد روح دوباره در کالبد طبیعت بی جان و افسرده دمیده می شود و طبیعت لباس حیات بر تن می کند و اینگونه است که رستاخیز انسان و جهان، با پیدایش بهار به تماشا گذاشته می شود.

پرنده ها، نغمه ها و سرودهای فرح بخش و تازه سرمی دهند و انسان ها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می خوانند.

بهار، پیام آور عشق و رویش است و موسم سرور و آشتی و به همین خاطر دوست داشتنی و خواستنی است و با آمدنش دل ها سرشار از سرور و جان ها معرفت می یابد. بهار، فصل حکمت الهی است.

اینکه چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و ما اگر به غفلت، او و نشانه هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی کند و با دگرگونی فصل ها نیز به جلوه گری قدرت بی پایانش می پردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد و بر اثر تماشای جلوه هایش، اشک شوق از چشمی جاری شود.

در واقع جهان هستی، تجسمی است از کمال و جمال پروردگار که همه ساله برای بشر یاد می دهد که زنده شدن پس از مرگ حقیقت است و این از توانایی های شگفت انگیز خالق یکتای این جهان بی همتاست.

عکس های بهاری زیبا
عکس های بهاری زیبا
عکس های بهاری زیبا
عکس های بهاری زیبا
عکس شکوفه های بهاری
عکس شکوفه های بهاری
عکس شکوفه های بهاری
عکس شکوفه های بهاری
عکس طبیعت بهاری
عکس طبیعت بهاری
عکس طبیعت بهاری
عکس طبیعت بهاری
عکس طبیعت بهاری
عکس طبیعت بهاری
تصاویر زیبا از طبیعت بهاری
تصاویر زیبا از طبیعت بهاری
تصاویر زیبا از طبیعت بهاری
تصاویر زیبا از طبیعت بهاری
تصاویر زیبا از طبیعت بهاری
تصاویر زیبا از طبیعت بهاری