تصاویر با نمای برجسته، تکنیکی متفاوت در عکاسی

با استفاده از تکنیک‌های عکاسی و دوربین‌هایی که سایه روشن‌های تصویر را مشخص می‌کنند، می‌توان عکس‌هایی گرفت که به صورت لایه لایه و برجسته به نظر برسند. سهیل سلیمانی با این تکنیک عکس‌هایی را با دوربین خود ثبت کرده است که در ادامه مقاله می بینید.

اسب و سوارکارش نسبت به بقیه نقاط عکس برجسته به نظر می‌رسند. انگار اسب و سوارکار در حال خارج شدن از تصویر هستند.

تصاویر نمای برجسته در عکاسی
تصاویر نمای برجسته در عکاسی

ماسه‌های کویری نسبت به فردی که در تصویر است، برجسته‌تر به نظر می‌رسند.

تصاویر نمای برجسته در عکاسی
تصاویر نمای برجسته در عکاسی

کوه دماوند نسبت به زمینه پر ستاره آسمان برجسته‌تر به نظر می‌آید.

تصاویر نمای برجسته در عکاسی
تصاویر نمای برجسته در عکاسی

اسب نسبت به سوار کار برجسته تر به نظر می‌آید.

تصاویر نمای برجسته در عکاسی
تصاویر نمای برجسته در عکاسی

مرغ دریایی در خلیج فارس کاملا نزدیک‌تر به چشم می‌آید.

تصاویر نمای برجسته در عکاسی
تصاویر نمای برجسته در عکاسی

ماسه‌های چشم نواز کویر با بعدی متفاوت به چشم می‌آید.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

قوس‌های ماه و دره‌های روی آن کاملا دارای برجستگی و فرورفتگی هستند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

ماسه‌های کویری در چند لایه برجسته نسبت به افق هستند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

اسب نسبت به اسب سوار و آسمان خودنمایی ویژه‌ای دارد.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

ماسه‌های کویری طبقاتی به نظر می‌آیند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

ابرهای آسمان تهران به صورت طبقاتی در طول آسمان خودنمایی می‌کنند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

در این عکس از چند ضلعی‌های کویر مرنجاب، برجستگی‌ها با چشم انسان بازی می‌کنند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

سنگ‌های در حال فرود روی قله مهرچال نسبت به شخصی که در عکس است، برجسته‌تر به ‌نظر می‌آیند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

اسب و اسب سوار نسبت به بقیه عکس به شکل طبقه‌ای مجزا به نظر می‌رسند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

برف‌های معلق در هوا نسبت به شخصی که در عکس حضور دارد، برجسته‌تر است.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته

احساس برجسته بودن در چشم بیننده موج می‌زند. اسب معروف و سوارکار در عکس نزدیک‌تر به چشم می‌آیند.

عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته
عکس های جالب و دیدنی با نمای برجسته