استاتوس انگلیسی باکلاس با معنی فارسی

در ادامه این مقاله مجموعه ای از استاتوس های انگلیسی کوتاه و باکلاس با معنی فارسی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشد؛

استاتوس با کلاس انگلیسی
استاتوس با کلاس انگلیسی

We’re not perfect
but we’re perfect for each other

ما کامل نیستیم
اما برای همدیگه عالی هستیم

*****

I love buying new things
but I hate spending money

من عاشق خرید چیزهای جدید هستم
اما از هزینه کردن متنفرم

*****

I’m jealous of my parents
I’ll never have a kid as cool as theirs

من به پدر و مادرم حسادت می کنم
چون هرگز فرزند باحالی مثل اونا نخواهم داشت

*****

Love + Trust + Honesty = Long Lasting Relationship

عشق + اعتماد + صداقت = رابطه طولانی مدت

*****

God is creative
I mean just look at me

خدا خلاق است
فقط کافیه به من نگاه کنید

*****

I don’t need to explain myself
because I know I’m right

لازم نیست خودم را توضیح دهم
چون می دانم حق با من است

*****

Life will give you precisely what you need
not what you want

زندگی دقیقا همان چیزی را که شما نیاز دارید به شما می دهد
نه آنچه را که می خواهید

*****

I love you like a fat kid loves cake

من تو را دوست دارم مثل یه بچه چاق که کیک را دوست داره

*****

استاتوس انگلیسی کوتاه
استاتوس انگلیسی کوتاه

I Need Vitamin U

من به ویتامین U نیاز دارم

*****

I destroy my enemies
when I make them my friends

دشمنانم را وقتی که
آنها را دوست خود می کنم نابود می کنم.

*****

The smile on my face doesn’t mean my life is perfect
it means I appreciate what I have

لبخند روی لب من به معنای کامل بودن زندگی من نیست
این بدان معنی است که من از آنچه که دارم قدردانی می کنم

*****

I kept my heart Strong like Iron but
I didn’t know that your heart is a Magnet

قلبم را مثل آهن قوی نگه داشتم
اما نمی دونستم که قلب تو آهنرباست

*****

If you love me be sure
I love you as much as you do

اگر من را دوست داری مطمئن باش
من هم مثل تو دوست دارم

*****

Love Is Just Love
It Can Never Be Explained

عشق فقط عشقه
هرگز قابل توضیح نیست

*****

متن انگلیسی برای وضعیت واتساپ
متن انگلیسی برای وضعیت واتساپ

BE HAPPY
Even if you are not
pretend to be happy

خوشحال باش
حتی اگر نیستی
تظاهر به خوشبختی کن

*****

The days that break you
are the days that make you

روزهایی که شما را می شکنند
روزهایی هستند که شما را می سازند

در ادامه بخوانید : استاتوس انگلیسی عاشقانه