استاتوس های عاشقانه کوتاه برای واتساپ

متن عاشقانه انگلیسی برای استاتوس

متن عاشقانه انگلیسی
متن عاشقانه انگلیسی

I am single because God is busy writing to the best love story for me

من مجردم چون خدا مشغول نوشتن بهترین داستان عشق برای من است

*****

I want you
All of you
Your flaws
Your mistakes
Your imperfections
I want you
and only you

من تو را می خواهم
همه تو را
عیب های تو
اشتباهات تو
نقص های تو
من تو را می خواهم
فقط تو

*****

I don’t have time to hate people
who hate me
because I’m too busy loving people
who love me

من وقت ندارم از افرادی که از من متنفرند
متنفر باشم
چون من بیش از حد مشغول دوست داشتن افرادی هستم
که من را دوست دارند

*****

To my love
I promise to you with all My heart
I’ll never
stop loving you

عشقم
با تمام وجود به تو قول می دم
هرگز
از دوست داشتنت دست برندارم

*****

When the heart takes over
the mind can’t do a thin

وقتی قلب تسخیر می شود
ذهن نمی تواند کاری انجام دهد !! ❤ ❤

*****

If you expect something in return
It’s called business
not love

اگر انتظار بازگشت چیزی را دارید
این تجارت نامیده می شود
نه عشق!

*****

I dønt hate peøple,
I just løve peøple whø løve me

من از مردم متنفر نیستم
فقط کسی را دوست دارم که دوستم داشته باشه!

*****

Bees love honey
people love money
but I LOVE YOU

زنبور ها عسل را دوست دارند
مردم عاشق پول هستند
اما من تو را دوست دارم!

*****

استاتوس عاشقانه خاص برای همسر

ما زندگی را دوست داریم،
نه به این دلیل که عادت داریم زندگی کنیم بلکه به این دلیل که عادت داریم عاشق شویم.

*****

یک قلب عاشق به معنای واقعی خردمند است.

*****

عشق زیبایی روح است.

*****

یک دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می داند
و هنوز هم شما را دوست دارد.

*****

این کمبود عشق نیست
بلکه فقدان دوستی است که باعث می شود ازدواج ها پایان خوبی نداشته باشند.

*****

متن عاشقانه برای استاتوس
متن عاشقانه برای استاتوس

هربار که قلب شما شکسته شود،
درهای جهان به روی آغوش های جدید و فرصت های جدید باز می شوند.

*****

همه را دوست داشته باش،
به چند نفر اعتماد کن و
با هیچ کس بدرفتاری نکن.

*****

شما نمی توانید نیروی جاذبه را برای عاشق شدن مقصر بدانید.

*****

من بارها عاشق شده ام اما همیشه با تو.

*****

اینکه کسی شما را عمیقا دوست داشته باشد به شما قدرت می بخشد
در حالی که اگر شما کسی را دوست داشته باشید، این به شما شجاعت می بخشد.

*****

اگر من می دانم عشق چیست، به خاطر توست!

*****

شما وقتی عاشق هستید نمی توانید بخوابید
چون واقعیت بهتر از رویاهای شماست.

*****

من او را دوست دارم
و این آغاز و پایان همه چیز است.

*****

شما باید تصمیمی بگیرید که می خواهید ادامه دهید.
این به طور خودکار اتفاق نمی افتد.
شما باید برخیزید و بگویید، من اهمیتی نمی دهم این چقدر سخت است،
من اهمیتی نمی دهم که چقدر ناامید شده ام،
نمی خواهم بگذارم این بهترین وضعیت را از من بگیرد.
من به زندگی ام ادامه می دهم.

*****

عشق تنها واقعیت است و صرفا احساسات نیست.
این حقیقت نهایی است که در قلب خلقت نهفته است.
من عاشق خوابیدنت هستم : به آرامی و یکباره.

*****

اول و مهمتر از همه خودتان را دوست داشته باشید
و بعد دیگران را دوست داشته باشید.

*****

برخی از زنان پیروی از مردان را انتخاب می کنند
و بعضی از خانم ها تصمیم می گیرند رویاهای خود را دنبال کنند.
اگر از خود می پرسید کدام راه را انتخاب کنید،
به یاد داشته باشید که رویاهای شما هرگز به شما نمی گویند که دیگر دوست تان ندارند.

*****

بهترین عشق آن است که روح را بیدار می کند و باعث می شود بیشتر به آن برسیم،
آتشی را در قلب ما ایجاد می کند و آرامش را به ذهن می آورد.
و این همان چیزی است که تو به من داده ای.
این همان چیزی است که من امیدوارم تا ابد به شما بدهم.

*****

من هرگز یک لحظه شک نکردم که دوستت دارم.
من کاملا به تو اعتقاد دارم.
تو عزیزترین من هستی.
تو دلیل زندگی من هستی.

*****

استاتوس جدید و زیبای عاشقانه

عشق هیچ مانعی را تشخیص نمی دهد.

*****

من تو را دوست دارم و تا زمانی که بمیرم دوستت خواهم داشت.

*****

عشق  یک روح واحد است که در دو بدن زندگی می کند.

*****

من شما را دوست دارم مثل یک کودک چاق که کیک را دوست دارد.

*****

دوست داشتن با من شروع می شود و با تو پایان می یابد.

*****

قلب من همیشه برای توست و برای تو خواهد بود.

*****

من دوستت دارم بدون اینکه بدانم چگونه یا کی یا از کجا.
من تو را بدون پیچیدگی یا غرور دوست دارم.
بنابراین من تو را دوست دارم چون هیچ راه دیگری بلد نیستم.

*****

دوستت دارم.
من هرکسی که هستم به خاطر توست.
تو همه ی دلیل، آرزو و هر رویایی که تا به حال داشته ام هستی
و مهم نیست که در آینده برای ما چه اتفاقی می افتد،
هر روز که در کنار هم هستیم بزرگترین روز زندگی من است.
من همیشه کنار تو خواهم بود.

*****

اگر تو تا صد سالگی زندگی می کنی،
من می خواهم تا یک روز منهای صد سال زندگی کنم.
بنابراین من هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم.

*****

من مدتی طولانی صبر کردم تا دختری کامل را پیدا کنم و الان نتیجه ی صبرم را می بینم.

*****

جوری برقص انگار هیچ کس تو را نمی بیند،
جوری دوست داشته باش انگار هرگز صدمه نمیبینی.
جوری آواز بخوان انگار کسی  گوش نمی کند
و طوری زندگی کنی انگار بهشت ​​روی زمین است.

*****

من تو را خیلی دوست دارم.
بیش از هر کس روی زمین و بیش از هر چیز در آسمان.

*****

شما دیگران را چون آن ها کامل هستند دوست ندارید
شما با این که می دانید آن ها کامل نیستند، دوستشان دارید.

*****

ت خودم را، بدن و روحم را درگیر کرده ای
و من دوست دارم، دوست دارم، تو را دوست دارم.
من هرگز آرزو نمی کنم که از امروز به بعد از تو جدا شوم.

*****

بعضی از داستان های عاشقانه رمان های حماسی نیستند.
برخی از آن ها داستان های کوتاه هستند اما این باعث نمی شود که آن ها عاشقانه نباشند.

*****

من عاشق ازدواج هستم.
بسیار جالب است که یک شخص خاص را پیدا کنید که می خواهید برای بقیه عمر او را اذیت کنید.

*****

لبخند سرآغاز عشق است.

*****

من شما را دوست دارم
من واقعا واقعا عاشق شما هستم و اگر فکر می کنید دیر شده اهمیتی نمی دهم.
من به هر حال به شما می گویم.

*****

وقتی عشق جنون نباشد، عشق نیست.

*****

قدرت لبخند شما را هرگز نباید دست کم گرفت.
لبخندت قلبم را ذوب می کند و روح مرا لمس می کند.

*****

شما دیگران را به خاطر ظاهر آن ها، لباس های آن ها یا ماشین آن ها دوست ندارید
شما آن ها را به این دلیل که ترانه ای می خوانند که فقط شما می توانید بشنوید دوست دارید.

*****

قلب شکسته فقط درد های در حال رشد است
به طوری که شما می توانید با رسیدن به چیزهای واقعی عشق کامل تری داشته باشید.

*****

به نظر می رسد بهترین روش برای التیام یک قلب شکسته یافتن راهی برای حرکت به سمت گذشته است.

*****

من هر روز تو را بیشتر دوست دارم
امروز بیش از دیروز و کمتر از فردا.
تو بهترین، دوست داشتنی ترین، حساس ترین و زیباترین شخصی هستی که من تاکنون دیده ام.

در ادامه بخوانید : تکست عاشقانه انگلیسی برای استوری