استاتوس های معنوی و خدایی برای وضعیت واتساپ

در این مطلب مجموعه ای از استاتوس های کوتاه و ناب خدایی و معنوی برای پروفایل و وضعیت واتساپ را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

استاتوس معنوی و خدایی برای واتساپ
استاتوس معنوی و خدایی برای واتساپ

دعا…
گفتگوی لطیف عشق بین روح و خداوند است..

*****

راهی برای خوشبختی وجود ندارد،
خوشبختی خودش یک مسیر است..

*****

اگر بفهمید که افکار شما چقدر قدرتمند است،
هرگز فکر منفی نمی کنید

*****

وقتی نوع نگاهتان به چیزها را تغییر می دهید..
چیزهایی که نگاه می کنید خود به خود تغییر می کنند

*****

استاتوس معنوی واتساپ

همه نعمت های خداوند را دوست داشته باش
و آن وقت بهشت را در زمین احساس خواهی کرد…

*****

نماز بهبودی روحی است که نفس می کشد…

*****

The Lord lit my life; with the light of your love
خداوند زندگی من را روشن کرد. با نور عشق تو!

*****

متن معنوی در مورد خدا برای وضعیت واتساپ
متن معنوی در مورد خدا برای وضعیت واتساپ

راز خوشبختی در رهایی ذهن از روابط دنیایی نهفته است

*****

You can reflect heaven in the mirror of your mind
شما می توانید بهشت را در آینه ذهن خود منعکس کنید

*****

تنهایی وقتی حاصل می شود که فراموش کنم خدا عالی ترین همراه من است..

*****

The Divine is the ocean. You are a drop of water from that ocean
خداوند اقیانوس است و هر کدام از شما یک قطره آب از آن اقیانوس هستید

*****

معنویت واقعی یک نگرش ذهنی است که می توانید در هر زمان آن را تمرین کنید

دالایی لاما

*****

بهبود لحظه طلایی فرصت ها و گرفتن چیزهایی که در دسترس ماست،
هنر بزرگ زندگی است

*****

متن معنوی خدا برای واتساپ

خدایا…
یا نوری بیفکن، یا توری..
ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد

*****

برکت پروردگار مثل بارونه،
اگر خیس نمی شم،
جایم را عوض می کنم….

*****

متن معنوی کوتاه برای استاتوس
متن معنوی کوتاه برای استاتوس

دست به دامن خدا که میشوم،
چیزی آهسته درون من به صدا در می آید که نترس!
ز باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست…

*****

مسیر مناسب جایی بین امید و ناامیدی است

*****

وقتی بعلاوه خدا باشی منهای هرچیزی می‌توان زندگی کرد

*****

هر تجربه یک درس است،
هر از دست دادن هم یک سود است..

*****

متن معنوی برای وضعیت واتساپ

زندگی پلی است بر دریای تغییرات
پس بر روی آن خانه نسازید..

*****

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی…

*****

یافته‌ هایت را با باخته‌ هایت مقایسه کن اگر «خدا» را یافتی
هر چه باختی مهم نیست..

*****

هیچ کس تنها نیست
او در همه حال کنار ماست
بی همتای اول

*****

کسی که خدا را دوست دارد،
هدف عشق خود را در همه جا پیدا می کند..

در ادامه بخوانید : استاتوس خدایا کمکم کن