50 تکست عاشقانه انگلیسی برای استوری اینستاگرام

در ادامه این مقاله جملات و متن های زیبا و عاشقانه انگلیسی برای استوری اینستاگرام و عکس نوشته برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن انگلیسی برای استوری با معنی
متن انگلیسی برای استوری با معنی

You make my heart smile

تو باعث شادی قلب من میشی

*****

The only reward for love is the experience of loving

تنها پاداش عشق تجربه دوست داشتن است

*****

You are my breath
my love
my very life

تو نفس من
عشق من
زندگی من هستی

*****

If I know what love is
it is because of you

اگر من می دانم عشق چیست
به خاطر توست

*****

Love is when the other person’s happiness
is more important than your own

عشق وقتی است که خوشبختی طرف مقابل شما
از اهمیت بیشتری برخوردار باشه

*****

Love is the crowning grace of humanity
the holiest right of the soul
the golden link which binds us.

عشق تاج الهی بشریت
مقدس ترین حق روح
حلقه طلایی است که ما را به هم پیوند می دهد

*****

One word frees us of all the weight and pain of life
That word is love

یک کلمه ما را از وزن و درد زندگی رها می کند
این کلمه عشقه

*****

متن انگلیسی کوتاه برای استوری
متن انگلیسی کوتاه برای استوری

Never go in search of love
go search of life
and life will find you the love you seek

هرگز به دنبال عشق نروید
به دنبال زندگی باشید
و زندگی شما را به عشقی که می خواهید می رساند

*****

When love is not madness
it is not love

عشقی که دیونگی نباشه
عشق نیست

*****

Thank you for always being my rainbow after the storm

متشکرم که همیشه پس از طوفان رنگین کمان من بودی

*****

Love isn’t something you find
Love is something that finds you

عشق چیزی نیست که شما پیدا کنید
عشق چیزی است که شما را پیدا می کند

*****

I love you
and that’s the beginning
and end of everything

من تو را دوست دارم
و این آغاز
و پایان همه چیزه

*****

Love believes all things
Hopes all things
Endures all things

عشق به همه چیز اعتقاد دارد
به همه چیز امیدوار است
همه چیز را تحمل می کند

*****

Everywhere I look I am reminded of your love
You are my world

هرجایی که نگاه می کنم یاد عشق تو می افتم
تو دنیای منی

*****

Your love shines in my heart
as the sun that shines upon the earth

عشق تو همچون آفتابی که بر زمین می تابد
در قلب من می درخشد

*****

متن انگلیسی لاو استوری
متن انگلیسی لاو استوری

Babe
Thank you for coming into my life

عزیزم
ممنوم که به زندگی من آمدی

*****

Your voice is my favorite sound

صدای تو صدای مورد علاقه منه

*****

I just want to lay on your chest
and listen to your heartbeat

من فقط می خواهم روی سینت دراز بکشم
و به ضربان قلبت گوش بدم

*****

Sometimes I can’t see myself when I’m with you
I can only just see you

گاهی اوقات وقتی با تو هستم نمی تونم خودم را ببینم
فقط می تونم تو را ببینم

*****

When I listen to my heart
it whispers your name

وقتی به قلبم گوش می دم
نام تو را نجوا می کند

*****

Love is a great master
It teaches us to be what we never were

عشق استاد بزرگی است
به ما می آموزد که همان چیزی باشیم که هرگز نبوده ایم

*****

At the touch of love everyone becomes a poet

با لمس عشق همه شاعر می شوند

*****

Are you a camera
Because every time I look at you
I want to smile

آیا تو دوربین هستی؟
چون هر وقت نگاهت می کنم
می خوام لبخند بزنم

*****

I need you like a heart needs a beat

من به تو نیاز دارم همانطور که قلب به ضربان نیاز دارد

*****

My six word love story
I can’t imagine life without you

داستان عاشقانه شش کلمه ای من
نمی تونم زندگی را بدون تو تصور کنم

*****

My heart is perfect
because you are in it

قلب من کامله
چون تو در آن هستی

در ادامه بخوانید : متن برای پست اینستاگرام