متن و جملات انگلیسی انگیزشی ورزشی

در ادامه این مطلب مجموعه ای از جملات انگلیسی انگیزشی ناب و کوتاه ورزشی را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات انگیزشی ورزشی انگلیسی
جملات انگیزشی ورزشی انگلیسی

I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed

من بارها و بارها در زندگی ام شکست خورده ام و این دلیل موفقیت من است.

“مایکل جردن”

*****

Never say never because limits, like fears, are often just an illusion

هرگز نگو هرگز! چون محدودیت ها مانند ترس ها اغلب اوقات تنها یک توهم هستند.

“مایکل جردن”

*****

It’s hard to beat a person who never gives up

شکست دادن کسی که هرگز تسلیم نمی شود کار سختی است.

“بیب روث”

*****

One man practicing sportsmanship is far better than a hundred teaching it

کسی که داشتن مردانگی در ورزش را تمرین می کند بسیار بهتر از صد نفر مربی ورزش است.

“نوته راکنی”

*****

Winning isn’t everything, but wanting to win is

پیروزی همه چیز نیست اما خواستن پیروزی همه چیز است.

“وینس لومباردی”

*****

متن انگلیسی انگیزشی ورزشی با ترجمه فارسی

I became a good pitcher when
I stopped trying to make them miss the ball and
started trying to make them hit it

زمانی به یک پرتاب کننده توپ موفق تبدیل شدم که
دست از تلاش کردن برای این که آن ها توپ را نگیرند برداشتم و
تلاش کردم تا آن ها به توپ ضربه بزنند.

“سندی کوفکس”

*****

Do not let what you can not do interfere with what you can do

اجازه نده آن چه نمی توانی انجام دهی در آن چه می توانی انجام دهی تداخل ایجاد کند.

“جان وودن”

*****

جملات انگیزشی انگلیسی

متن های انگلیسی انگیزشی در مورد ورزش
متن های انگلیسی انگیزشی در مورد ورزش

The more difficult the victory, the greater the happiness in winning

هر چه دستیابی به پیروزی سخت تر باشد، شادی آن بیشتر است.

“پله”

*****

Make each day your masterpiece

هر روز را به شاهکار خودت تبدیل کن.

“جان وودن”

*****

Sports do not build character. They reveal it

ورزش شخصیت ساز نیست بلکه شخصیت فرد را به نمایش می گذارد.

“هیوود برون”

*****

He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life

کسی که شجاعت کافی برای رسیک کردن نداشته باشد
در زندگی اش هیچ کاری انجام نخواهد داد.

“محمد علی”

*****

جملات انگیزشی در مورد ورزش به انگلیسی

You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get

نمی توانید برای چیزی محدودیت قائل شوید، هرچه بیشتر رویا ببینید بیشتر پیش می روید.

“مایکل فلپس”

*****

Strength does not come from winning
Your struggles develop your strengths

قدرت از پیروزی نشات نمی گیرد،
بلکه مبارزات شما است که قدرت تان را افزایش می دهد.

“آرنولد شوارتزنگر”

*****

You’re never a loser until you quit trying

تا زمانی که دست از تلاش برندارید هرگز بازنده نخواهید بود.

“مایک دیتکا”

*****

Nobody beat Vitas Gerulaitis 17 times in a row

هیچ کس هفده بار پی در پی ویتاس گرولایتیس را شکست نداد!

“ویتاس گرولایتیس”

*****

What makes something special is not just what you have to gain
but what you feel there is to lose

آنچه که باعث خاص شدن چیزی می شود فقط آن چیزهایی که باید به دست آورید نیست
بلکه چیزهایی است که احساس می کنید ممکن است از دست بدهید.

“آندره آغاسی”

*****

It’s not the will to win that matters — everyone has that
It’s the will to prepare to win that matters

این که بخواهی پیروز شوی مهم نیست، همه آن را می خواهند.
آن چه اهمیت دارد آمادگی برای پیروزی است.

“پل برایانت”

*****

جملات انگلیسی انگیزشی ورزشی

You miss 100% of the shots you don’t take

شما صد در صد ضربه هایی که نمی زنید را از دست می دهید! (به از دست دادن فرصت ها اشاره دارد)

“وین گرتسکی”

*****

Champions keep playing until they get it right

قهرمانان به بازی ادامه می دهند تا به نتیجه دلخواه برسند.

“بیلی جین کینگ”

*****

Always make a total effort, even when the odds are against you

همیشه تلاش خود را بکنید، حتی اگر بخت با شما یار نباشد.

“آرنولد پالمر”

در ادامه بخوانید : جملات انگیزشی ورزشی