جملات انگیزشی و الهام بخش درباره امید (امید به زندگی و خدا)

امید چیز خوبی است … شاید بهترین چیزها و چیزهای خوب هرگز نمی میرند!

در ادامه مجموعه ای الهام بخش از جملات انگیزشی درباره امید گردآوری کرده ایم، با پرشین استار همراه باشید.

متن های انگیزشی درباره امید به زندگی
متن های انگیزشی درباره امید به زندگی

متن انگیزشی درباره امید

امید در رویاها، در تخیل و در شجاعت کسانی است که جرات تبدیل رویاها به واقعیت را دارند

*****

حداقل کاری که می توانید در زندگی خود انجام دهید این است که بفهمید به چه چیزی امید دارید و حداکثر کاری که می توانید انجام دهید این است که در درون این امید زندگی کنید، از دور آن را ستایش نکنید بلکه درست درون آن و زیر سقفش زندگی کنید!

*****

امید می تواند نیروی قدرتمندی باشد.
اگرچه شاید واقعا جادویی در آن وجود نداشته باشد اما وقتی بدانی بیشتر به چه چیزی امید داری
و آن را مانند نوری در درونت نگه داری می توانی کارهای جادویی انجام دهی

*****

می گویند یک انسان برای این که در این دنیا واقعا خوشبخت باشد تنها به سه چیز نیاز دارد: کسی که دوستش داشته باشد، کاری برای انجام دادن و چیزی که به آن امیدوار باشد

*****

سخنان بزرگان در مورد امید

جملات زیبا و انگیزشی در مورد امید
جملات زیبا و انگیزشی در مورد امید

امید مهم است زیرا می تواند تحمل لحظه حال را ساده تر کند.
اگر باور داشته باشیم فردا بهتر است می توانیم دشواری های امروز را تحمل کنیم

*****

امید یعنی با وجود تمام تاریکی ها بتوانی نور را ببینی

*****

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن، به فردا امیدوار باش …
مهم این است که دست از سوال پرسیدن برنداری

*****

جملات پرمعنا در مورد امید

ترس هرگز نمی تواند آینده را بسازد اما امید این قدرت را دارد

*****

امید داشته باش وگرنه انجام هیچ کاری فایده ای نخواهد داشت … امید داشته باش تا لحظه آخر

*****

خوش بینی باوری است که به موفقیت می انجامد. هیچ کاری بدون امید و اعتماد به نفس انجام نمی شود

*****

بذر شادی، امید، موفقیت و عشق بکار تا همه آن ها چندین برابر به سوی خودت برگردد. این قانون طبیعت است

*****

امید از آستانه سالی که در پیش رو است لبخند می زند و زمزمه می کند “همه چیز بهتر خواهد شد …”

*****

جملات زیبا درباره امید داشتن

به محض این که امید را انتخاب کنی همه چیز ممکن می شود

*****

دعا می کنم انتخاب هایت منعکس کننده امیدت باشد نه ترس هایت

*****

به خاطر امید است که رنج می بری و با امید است که همه چیز را تغییر خواهی داد

*****

بسیاری از کارهای مهم دنیا توسط افرادی انجام شده که حتی زمانی که به نظر می رسد اصلا امیدی وجودی ندارد به تلاش خود ادامه داده اند

*****

امید تنها زنبوری است که بدون گل عسل می سازد

*****

به نظرم اشتباه است که همیشه در بیرون از خود به دنبال امید بگردیم

*****

ما باید نا امیدی محدود خود را بپذیریم اما هرگز امید بی نهایت خود را از دست ندهیم

*****

این امید نیست که تو را رها می کند بلکه تو هستی که آن را رها می کنی

*****

تا زمانی که زندگی هست امید هست

*****

در هر شرایطی امید داشتن بهتر از نا امیدی است

*****

امید، تنها رویای کسانی است که بیدار شده اند

*****

متن زیبا درباره امیدواری

زمانی که احساس کردید امیدتان را از دست داده اید به درون خود نگاه کنید و قوی باشید، سرانجام حقیقت را خواهید دید

*****

امید همنشین قدرت و مادر موفقیت است، زیرا کسی که به شدت امیدوار است نعمت معجزه را در درون خود دارد

*****

بهترین راه برای این که احساس نا امیدی نکنی این است که بلند شوی و کاری انجام دهی. منتظر اتفاقات خوب نباش. اگر بیرون بروی و اتفاقات خوب را رقم بزنی دنیا را پر از امید خواهی کرد، خودت را پر از امید خواهی کرد

در ادامه بخوانید : متن در مورد امید به زندگی