جملات انگیزشی ورزشی رزمی + عکس نوشته ورزش رزمی

عکس نوشته ورزش رزمی برای پروفایل
عکس نوشته ورزش رزمی برای پروفایل

برای شناختن دشمن خود، باید دشمن خود شوید.

*****

مبارز موفق شخصی معمولی،
ولی دارای تمرکزی مانند لیزر است.

*****

Look eye!
Always look eye

به چشم ها نگاه کن!
همیشه به چشم ها نگاه کن!

*****

از شکست نترسیم
شکست خوردن جرم نیست
داشتن هدفی پست جرم است
اگر حداکثر تلاش خود را انجام داده ایم
حتی شکست خوردن هم عالی ست.

*****

عکس نوشته برای ورزش رزمی
عکس نوشته برای ورزش رزمی

قهرمانان،
قهرمان به دنیا نیامدن.
اونا ساخته میشن.

*****

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم.
هدفم مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام.

*****

من بدون هنرهای رزمی هیچ جایی تو این دنیا نداشتم،
هنرهای رزمی شور زندگی منه

*****

هدف نهایی هنرهای رزمی عدم استفاده از آنهاست!

*****

استقامت و پایداری در مشکلات موفقیت را پشت سر دارد.

*****

کسی که میخواهد موفق شود بایستی بیاموزد که چگونه بجنگد،
رقابت کند و زحمت بکشد.

*****

سخنان انگیزشی بروس لی

عکس پروفایل ورزش رزمی دخترانه
عکس پروفایل ورزش رزمی

اگر حداکثر تلاش خود را انجام دهی حتی شکست خوردن هم عالی ست. بروس لی

*****

هیچ سلاحی مرگبارتر از اراده نیست.

*****

ترسوها هرگز شروع نمی کنند.
ضعیف ها هرگز تمام نمی کنند.
برنده ها هرگز کنار نمی روند.

*****

اگر تا به حال انگیزه ای برای آموزش نداشتید
فکر کنید که وقتی این کار را نمی کنید برای ذهن و بدن شما چه اتفاقی می افتد.

*****

Achieving a state devoid of doubt is the essence of martial arts

دستیابی به حالتی عاری از تردید
جوهر هنر های رزمی است.

*****

عکس پروفایل در مورد ورزش رزمی
عکس پروفایل در مورد ورزش رزمی

هرگز اجازه ندهید که ترس شما برای آینده ی شما را تصمیم بگیرد.

*****

هر چه نبرد سخت تر باشد
پیروزی شیرین تر می شود!

*****

هیچکس از قله شروع نمی کنه
هممون برای رسیدن به اون بالا تلاش می کنیم!