سخنان انگیزشی و جملات زیبا از بزرگان در مورد استقامت و تسلیم نشدن

تفاوت بزرگ بین موفقیت و شکست از صبر و استقامت در راه رسیدن به رویاهای تان ناشی می شود.

در این مقاله ما سخنان و جملات زیبا از بزرگان درباره صبر، استقامت، تسلیم نشدن و دست برنداشتن از تلاش را انتخاب کرده ایم که در ادامه با هم می خوانیم. با پرشین استار همراه باشید؛

* هرگز از آنچه واقعا می خواهید انجام دهید دست برندارید. فردی که رویاهای بزرگ دارد قدرتمند تر از فردی است که تمام واقعیت ها را می داند. اچ جکسون براون جونیور

* پیروزی شما درست در همین گوشه و کنار هاست. هرگز تسلیم نشوید. نیکی میناژ

* هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود.

جملات زیبا درباره استقامت
جملات زیبا درباره استقامت

* شما هرگز نباید در برابر خود درونی تان تسلیم شوید. کلینت ایستوود

* هرگز تسلیم نشوید. شما فقط یک بار زندگی می کنید پس فقط به دنبال آن بروید! ریچارد ای. گرانت

* هرگز در برابر چیزی که به آن اعتقاد دارید تسلیم نشوید. استیو اسکالیز

* هرگز تسلیم نشوید، هرگز مطیع نشوید. هال نیوهاوسر

* هرگز تسلیم نشوید چون امور واقعی زمان می برند.

* هرگز از کسی دست نکشید. و این شامل خودتان هم می شود.

* استقامت بسیار مهم است. نباید تسلیم شوید مگر اینکه مجبور به تسلیم شدن شوید. ایلان ماسک

عکس نوشته درباره استقامت
عکس نوشته درباره استقامت

* شما می توانید فریاد بزنید، اجازه دارید گریه کنید اما هرگز تسلیم نشوید.

* تسلیم شدن برای من گزینه ی مناسبی نیست.

* شما هرگز سقوط نمی کنید تا وقتی که تلاش خود را متوقف کنید. آلبرت اینشتین

* آسیب زدن به کسی که هرگز تسلیم نمی شود سخت است.

* شما هرگز اونقدر پیر نیستید برای اینکه بتوانید خودتان را دوباره بسازید.

* برای آرزوهایت بجنگ؛ تسلیم شدن قبل از جنگیدن یعنی مرگ خاموش.

جملات بزرگان درباره دست از تلاش برنداشتن
جملات بزرگان درباره دست از تلاش برنداشتن

* هرگز بدون مبارزه کردن تسلیم نشوید.

* هنگامی که احساس می کنید می خواهید دست از کاری بکشید، به این فکر کنید که چرا شروع کرده اید.

* وقتی دنیا می گوید تسلیم شوید، امید زمزمه می کند فقط یک بار دیگر امتحان کن.

* لحظه ای که آماده ای تا دست از کاری بکشی، معمولا درست قبل از وقوع یک معجزه است. تسلیم نشو!

* استقامت فقط پس از آنکه شخص از دست از کاری کشیدن، خودداری می کند، پاداش خود را می دهد. ناپلئون هیل

* هرگز تسلیم نشو. سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر می شود!

عکس نوشته درباره تسلیم نشدن
عکس نوشته درباره تسلیم نشدن

* اگر طرح کار نمی کند، برنامه را تغییر دهید اما هرگز هدف را تغییر ندهید.

* تو هرگز تسلیم نمی شوی. مهم نیست که اوضاع چقدر سخت باشد، همیشه باور داشته باش که اتفاق زیبایی خواهد افتاد.

* هرگز تسلیم نشوید چون شما هرگز نمی دانید که آیا تلاش بعدی شما نتیجه خواهد داد یا نه.

* به زودی، وقتی همه چیز خوب است می خواهید به این دوره از زندگی خود نگاهی بیاندازید و خوشحال می شوید که هرگز تسلیم نشده اید.

* قبل از اینکه تسلیم بشی به این فکر کن که سال دیگه این موقع کجایی اگر الان جا بزنی!

سخنان انگیزشی درباره تسلیم نشدن
سخنان انگیزشی درباره تسلیم نشدن

* میانبری وجود ندارد. سخت کار کنید، صبور باشید، سازگار باشید و هرگز تسلیم نشوید.

منبع : lifehack