دانلود آهنگ های تیتراژ ابتدایی و پایانی کارتون افسانه سه برادر

دانلود آهنگ های کارتون افسانه سه برادر
دانلود آهنگ های کارتون افسانه سه برادر

دانلود آهنگ های تیتراژ ابتدایی و پایانی و موسیقی متن کارتون ژاپنی افسانه سه برادر همراه با متن دکلمه

دانلود تیتراژ ابتدایی

دانلود موسیقی متن

دانلود تیتراژ پایانی

متن دکلمه

برادرم لیوبی، شانگ فی، کوانیو

دست در دست یکدیگر دهید تا کشور را دوباره سامان ببخشید
می دانم چه رنج هایی در اینجا کشیدید
من هر روز غروب بر فراز تپه ی همیشگی کنار دهکده به امید بازگشت تان به دور دست ها خیره می شوم
نمی دانید چقدر دلتنگ تان هستم
اکنون مدتی ست که گل های سپید باز شده اند
اما شما هنوز بازنگشته اید
به نسیم گفته ام تا بوی گل های سپید را برای تان بیاورد
به نسیم گفته ام تا غبار سختی ها را از چهره های تان بزداید
مرا بیش از این منتطر نگذارید برگردید
با پیروزی برگردید