جملات و سخنان بزرگان جهان در مورد طبیعت

در ادامه این مطلب مجموعه ای از جملات و سخنان زیبا و ناب بزرگان در مورد طبیعت را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات زیبا از بزرگان در مورد طبیعت
جملات زیبا از بزرگان در مورد طبیعت

طبیعت هرگز به قلبی که او را دوست داشته باشد خیانت نمی کند

ویلیام وردزورث

*****

بر فراز هر کوه مسیری وجود دارد،
اگرچه ممکن است از کنار دره دیده نشود

تئودور روتکه

*****

اگر هر برگ را مانند گلی بدانی، پاییز نیز بهار دوم است..

آلبر کامو

*****

جنگل ها دوست داشتنی هستند، تاریک و عمیق…

رابرت فراست

*****

Nature always wears the colors of the spirit
طبیعت همیشه از رنگ های پر از روح استفاده می کند

رالف والدو امرسون

*****

خدا دوستدار سکوت است..
ببینید که چگونه طبیعت درختان، گل ها و چمن ها  در سکوت رشد می کنند،
ستاره ها، ماه و خورشید را ببینید که چگونه در سکوت حرکت می کنند..
ما به سکوت نیاز داریم تا بتوانیم روح ها را لمس کنیم..

مادر ترزا

*****

به قلب طبیعت نزدیک شوید ..
و یک بار در یک لحظه کاملا از آن جدا شوید و از کوه بالا بروید
یا یک هفته را در جنگل بگذرانید تا روح خود را رها سازید

جان مویر

*****

Every flower is a soul blossoming in nature
هر گل یک روح شکوفا در طبیعت است..

جرارد دو نروال

*****

In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer
در عمق زمستان سرانجام فهمیدم که تابستانی شکست ناپذیر در من وجود دارد..

آلبر کامو

*****

سخنان بزرگان درباره طبیعت
سخنان بزرگان درباره طبیعت

ما طبیعت را با چشم نمی بینیم،
بلکه با قلب خود حسش می کنیم..

ویلیام هازلیت

*****

فراموش نکنید که زمین احساس می کند،
پای برهنه شما احساس می شود و
بادها آرزو دارند که با موهای شما بازی کنند.

خلیل جبران

*****

آب نیروی محرکه همه طبیعت است..

لئوناردو

*****

با شناختن درختان،
معنای صبر را درک می کنم و با فهمیدن چمن
می توانم استقامت را درک کنم.

هال بورلند

*****

طبیعت کلید رضایت زیبایی شناختی، فکری و حتی معنوی ماست

ویلسون

*****

انسان خوب دوست همه موجودات زنده است..

مهاتما گاندی

*****

رنگ ها لبخندهای طبیعت هستند

لی هانت

*****

هر چیز اضافی با طبیعت مخالف است…

سقراط

*****

طبیعت اسرار خود را در بی قاعدگی ها و خلقت های غیرعادی خود آشکار می کند

گوته

*****

هنگام فرودین که رساند ز ما درود؟
بر مرغزار دیلم و طرف سپیدرود…

محمدتقی بهار

*****

پشت هر ابر، ابر دیگری است..!!

جودی گارلند

*****

من باغ های رسمی را دوست ندارم،
من طبیعت وحشی را دوست دارم..

والت دیزنی

*****

سیر طبیعت هنر خداست..

ادوارد یانگ

*****

افراط در هر چیزی، در تضاد با طبیعت است

بقراط

*****

The earth laughs in flowers
زمین به وسیله گل ها می خندد..

رالف والدو امرسون

*****

بهار شیوه طبیعت برای گفتن اینه که “وقت مهمونیه!”

رابین ویلیامز

در ادامه بخوانید : متن زیبا در مورد طبیعت