متن کامل شعر کودکانه یه روز آقا خرگوشه رسید به بچه موشه

در ادامه این مقاله متن کامل شعر یه روز یه آقا خرگوشه، رسید به یه بچه موشه را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن شعر به روز یه آقا خرگوشه
متن شعر به روز یه آقا خرگوشه

یه روز یه آقا خرگوشه
رسید به یه بچه موشه
موشه دوید تو سوراخ
خرگوشه گفت: آخ

 وایسا وایسا کارت دارم
من خرگوش بی‌آزارم
بیا از سوراخت بیرون
نمی‌ خوای مهمون

یواش موشه اومد بیرون
یه نگاهی کرد به مهمون
دید که گوشاش درازه
دهنش بازه

شاید می‌ خواد بخورتم
یا با خودش ببرتم
پس می‌ رم پیش مامانم
آن‌ جا می‌ مانم

مادر موشه عاقل بود
زنی باهوش و کامل بود
یه نگاهی کرد به خرگوش
گفت به بچه موش:

نترس جونم اون مهمونه
خیلی خوب و مهربونه
پس برو پیشش سلام کن
بیارش خونه

در ادامه بخوانید : متن شعر کودکانه بستنی