دلنوشته های عاشقانه و خاص زنانه + عکس دلنوشته زنانه برای پروفایل

در ادامه این مقاله دلنوشته های عاشقانه، غمگین و احساسی تنهایی زنانه و عکس دلنوشته های زنانه برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته زنانه برای پروفایل
عکس نوشته زنانه برای پروفایل

بزرگ ترین خطر برای آینده یک زن
بی تفاوتی است!

*****

دلنوشته غمگین زنانه

من یک زنم
همانی که اگر دلش بشکند
فریاد نمیزند
مشت به دیوار نمیکوبد
پشت سر هم سیگار دود نمیکند
فقط گاهی
ممکن است از سرناسازگاری
شبی تا صبح اشک بریزد بی صدا
تا گل لبخندش برای فردا صبح
شکفته شود

*****

زن
جنس عجیبی ست!
چشم هایش را که می بندی
دید دلش بیشتر
دلش را که می شکنی
باران لطافت از چشم هایش سرازیر
انگار درست شده تا روی عشق را کم کند!

*****

دلنوشته های زیبا و عاشقانه زنانه

زن زیبـاســت
چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است
چه آن زمان که
خود را می آراید از پس همه خستگی هایش
چه آن زمان که فریاد می زند
بر سرت و تو فقط حرکت زیبای لب هایش را مبینی
چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده
و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند
زن زیباست
آن زمانی که
خسته از همه تهمت ها و نابرابری ها باز فراموشش نمی شود
مادر است
همسر است.
زن زیباست
زمانی که
زمانی که لطافت جسم و روحش را توامان درک کردی
زمانی که خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی
زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی
آری زن زیبـــــاست
اگر بفهمى

*****

زن طراوت زندگی نیست
زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست
زن بخش مهمی از زندگی نیست
زن مسکن درد های زندگی مرد نیست
زن
تمــــــــــام تمــــــــــــام تمــــــــــام زندگی مرد است

*****

دلنوشته زنانه خاص

من یک زنم
باید یاد بگیرم تمام زندگی ام را بجنگم
باید یاد بگیرم لبخند بزنم
اگر لبخند بزنم
کارها نتیجه خواهند گرفت.

*****

عکس دلنوشته زنانه
عکس دلنوشته زنانه

پیری برای یک زن از دست دادن جوانی نیست
بلکه مرحله جدیدی از فرصت و قدرت است.

*****

ﻣﻦ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺑﺎﺷﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳـــﺖﺩﺍﺭم
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﺭﻧﮕﯽ ﺭﻧﮕﯽ ﺳﺮﺧﻮﺵ
می شوم
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻭﺗــﺂﻩ ﮐـــﻮﺗــﺂﻩ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎ
همین که با یک موزیک شاد برقصم
با یک ترانه ملایم در اوج احساس روم
و همنوایی کنم با دلنواز ترین سرود زندگی
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺯﺭﺩ
ﻭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﭙﻮﺷﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺪﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ می توانم ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻨﻢ
ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺷــﮏ ﺑﺮﯾﺰﻡ
ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺨﻨــــﺪﻡ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
و اگر تو هم مانند من یک زنی
خودت را به صرف قهوه ای در یک خلوت دنج میهمان کن!
برای خودت گاهی هدیه ای بخر!
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری
احساس سربلندی می کند
آنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی بری
و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی
یادت باشد
برای یک زن عزت نفس غوغا می کند!
ﻣﻦ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ.

*****

دلنوشته های یک زن تنها

زن وقتی که دوست بدارد
غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند
و هرچه عاطفه، مهربانی، نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد.

*****

مردها دارای قدرت بینایی هستند
ولی زن ها از بینش برخوردارند.

*****

من
زنم
باران که می آید هوایی
می شوم
در سرم فکرت که می پیچد
سنایی می شوم
پشت دیوار غرورم یاس پنهان کرده ام
با دلم بدتا نکن
روزی دوایی می شوم.