جملات و متن های عاشقانه کوتاه برای استوری واتساپ

استوری واتساپ عاشقانه
استوری واتساپ عاشقانه

استوری واتساپ عاشقانه جدید

تکه ای از قلب من را بگیر و آن را مال خودت کن،
در اینصورت وقتی از هم جدا هستیم، هرگز تنها نخواهی بود.

*****

چشمانت را ببند،
بگذار همه ی دلایل عاشق تو بودنم را برایت تعریف کنم.
ممنونم که تو مال من هستی.

*****

عشق تو مرا مانند هلیوم بلند می کند،
عشق تو وقتی من پایین می روم مرا بلند می کند.
من قوی هستم چون از تو انرژی می گیرم!

*****

دوره عشق واقعی هرگز به پایان نمی رسد.

*****

تو با بال های قلب من پرواز کردی و مرا بی بال گذاشتی.

*****

چگونه باید فهمید که عشق از بین رفته است؟
اگر  گفتید که ساعت هفت آنجا خواهید بود اما ساعت نه رفتید
و او هنوز به پلیس زنگ نزده بود، بفهمید عشق شما از بین رفته است.

*****

بهتر است عاشق شویم و او را از دست بدهیم
تا این که هرگز عاشق نشویم.

*****

ما عشقی را که فکر می کنیم شایسته آن هستیم قبول می کنیم.

*****

بخشی از من از فکر اینکه او خیلی نزدیک و در عین حال غیرقابل لمس است ناراحت است.

*****

فراموش کردن درد بسیار دشوار است
اما به خاطر سپردن شیرینی حتی سخت تر است.

*****
خیلی دردناک است که کسی را بیشتر از آنچه شما را دوست دارد دوست داشته باشید.

*****

این برای همه اتفاق می افتد که بزرگ می شوند
و می فهمند که چه کسی هستند و چه می خواهند
و بعد می فهمند که افرادی که برای همیشه می شناختند
دنیا را جوری دیگر می بینند.
پس شما خاطرات خوب را حفظ می کنید اما به حرکت ادامه می دهید.

*****
عشق هرگز به مرور زمان از بین نمی رود.
عشق می میرد چون ما نمی دانیم چگونه عشق بورزیم.
عشق از نابینایی و اشتباهات و خیانت ها می میرد.
در اثر بیماری و زخم ها می میرد.
از فرسودگی از بین می رود.

*****

گل می داند چه وقت پروانه اش باز خواهد گشت
و اگر ماه ناپدید شود آسمان می فهمد.
اما اکنون خیلی سخت است که ببینم مرا ترک می کنی
وقتی که نمی دانم، آیا هرگز بر خواهی گشت.

*****

من هزار بار مردم تا یک بار با تو زندگی کنم.

*****

عشق مانند جنگ است :
شروعش آسان است اما متوقف کردن آن بسیار سخت است.

*****

دیوارهایی که در اطراف خود می سازیم تا مانع غم و اندوه شوند
شادی را نیز دور می کنند.

*****

بدترین احساس در جهان وقتی است که شما نمی توانید دیگران را دوست داشته باشید
چون قلب شما هنوز به کسی که آن را شکسته متعلق است.

*****

جادوی عشق اول جهل ماست که هرگز  پایان نمی یابد.

*****
من نمی توانم چیزی بخورم
نمی توانم چیزی بنوشم.
لذت های جوانی و عشق دارند تمام می شوند
زمان خوبی بود، اما اکنون دیگر همه چیز تمام شده است و زندگی دیگر زندگی نیست.

*****

اگر به خاطر ندیدن خورشید گریه کنید
اشک های شما مانع دیدن ستاره ها خواهد شد.

*****

خانم ها با امید تغییر مردان ازدواج می کنند.
مردان با زنان به امید اینکه زن تغییر نخواهد کرد ازدواج می کنند
و سرانجام هر دو ناامید می شوند.

*****

ما هرگز آنقدر در برابر رنج بی دفاع نیستیم
مگر هنگامی که کسی را دوست داشته باشیم.

*****

سخت ترین کاری که می توانید انجام دهید
لبخند زدن در هنگام بیماری، درد و افسردگی است.

*****

استوری واتساپ عاشقانه شاد

عشق اقیانوسی از احساسات است.

*****

عشق تو تنها چیزی است که می خواهم با تمام وجودم احساسش کنم.

*****

لبخند تو زندگی من را روشن می کند و عشق تو قلب من را زنده می کند.

*****

عشق یعنی یک روح  که در دو بدن زندگی می کند.

*****

لبخند تو کلیدی مهم برای خوشبختی من است.

*****

عشق تو در قلب من مثل خورشید است که بر روی زمین می درخشد.