متن های فلسفی و سنگین در مورد سکوت کردن + عکس نوشته

در ادامه این مقاله جملات و متن های زیبای سکوت کردن و عکس نوشته درباره سکوت برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته سکوت
عکس نوشته سکوت

هیچ مسئله ای با سکوت حل نشده
کاش هر وقت سکوت کردید
بدونید راه حل رو کشتید

*****

از سکوت هایی پر شدیم که
از بلند ترین فریاد ها کر کننده ترند

*****

صدای فریاد را همه می شنوند
هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

*****

گاه سکوت معجزه می کند
و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست

*****

عکس نوشته سکوت کردن برای پروفایل
عکس نوشته سکوت کردن برای پروفایل

با آدمیان زیستن دشوار است
زیرا خاموش ماندن بسی دشوار تر است

*****

سکوت بهترین حالت بیان بی اعتنایی است
جرج برنارد شاو

*****

زمانی حرف بزن
که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد

*****

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند
حرف حساب جواب ندارد

*****

عکس نوشته سکوتم از رضایت نیست
عکس نوشته سکوتم از رضایت نیست

طوطی صحبت میکند
اما اسیر قفس است
اما عقاب سکوت میکند
و دارای اراده پرواز

*****

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی
باعث افزایش قدرت نیست
شارل دو گل

*****

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند
بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.
سقراط

*****

امشب بجای شعر سکوت می نویسم
می خواهی بخوانی
نگاهم کن

*****

عکس نوشته خاموشی
عکس نوشته خاموشی

خاموش باشیم
زیرا در آن زمان است که
صدای نجوای خدا را خواهیم شنید

*****

سکوت من ضعف نیست
اما آغاز انتقام من است

*****

گاهی باید سکوت کرد
خدا خود پاسخ خواهد داد

*****

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست
گاهی یعنی خسته ام
از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند
توضیح دهم

*****

عکس نوشته سکوت می کنم
عکس نوشته سکوت می کنم

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وا می دارد و
انسان ها فقط به فریاد هم میرسند
نه به سکوت هم

*****

اینکه حرفی نباشد
هست
خیلی هم هست
اما دلشکسته ها می دانند
غم به استخوان که برسد
میشود سکوت

*****

سکوت شب
می تواند دلیلی باشد
برای شروع دلتنگی
درست از همان لحظه‌ ای که
بدانی شنونده‌ ای نیست
برای شنیدن دلتنگی هایت

*****

گاه خاموشی
بهتر از سخن
از راز دل خبر می دهد

*****

پروفایل سکوت تلخ
پروفایل سکوت تلخ

سکوت من هزار تا حرف داره که
تو هیچ وقت نشنیدی

*****

سکوت عاشق در برابر جفای معشوق
فقط بخاطر حرمت عشق است