پس این چی ؟! …

از کارتون توی یک اداره مدرن راضی نیستین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

هنوز هم از گرسنگی مینالید؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

از خواب توی تخت خواب سفتتون خسته شدین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

هنوز قدر محبت و مراقبت های والدینتون رو نمیدونین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

راحتی و آسایش باعث میشه وقت مطالعه خوابتون ببره؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

آیا آرامش و لذت یک حمام گرم رو دارین و باز هم از زندگی مینالین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران هستین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس دسـتـای کـوچـیـک ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

از بازی های تکراری خسته شدین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

با داشتن پاهایی سالم هنوزم مینالید؟

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

پـس ایـن چـــی ؟!

عکس های تاثیرگذار
عکس های تاثیرگذار

همیشه به یاد داشته باش:

درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی، مردمانی هم هستند که

برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند …