35 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی (زیبا و عاشقانه)

در ادامه مجموعه ای از زیباترین متن ها و جملات انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج را گردآوری کرده ایم، با پرشین استار همراه باشید.

متن تبریک سالگرد ازدواج همسر به انگلیسی
متن تبریک سالگرد ازدواج همسر به انگلیسی

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است..
سالگرد ازدواجمان مبارک!

*****

See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

*****

جملات کوتاه تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

 Happy Wedding Anniversary Love

عشقم سالگرد ازدواجمان مبارک !

*****

Marrying you was the best thing ever to happen in my life
Happy anniversary

ازدواج با تو بهترین چیزی بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده،
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

*****

متن تبریک اولین سالگرد ازدواجمون

پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی
پیام تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

Our anniversary is just a momentary celebration, but our marriage is a timeless one
Happy anniversary

سالگرد ازدواجمون یک جشن زود گذره، اما ازدواجمون ابدیه..
سالگرد ازدواجمون مبارک!

*****

متن انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج با ترجمه فارسی

I hope every day you share together
is more beautiful than the last
Happy anniversary

امیدوارم هر روزی که در کنار هم می گذرانید
از روز گذشته زیباتر باشد
سالگرد ازدواج مبارک!

*****

متن چهارمین سالگرد ازدواج مبارک

متن ازدواجتان مبارک به انگلیسی
متن ازدواجتان مبارک به انگلیسی

Falling in love is easy
staying in love is another
You’ve done it though
and you’re an inspiration to the rest of us
Happy anniversary

عاشق شدن آسان است
عاشق ماندن چیز دیگری است
شما این کار را انجام داده اید
و الهام بخش بقیه ما هستید
سالگرد ازدوجتان مبارک!

*****

پیام سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی

How lucky am I to be married to a man like you
Happy anniversary

چقدر خوش شانسم که با مردی مثل تو ازدواج کردم؟
سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من!

*****

Happy anniversary
to the most amazing husband and father
We all love you so much

سالگرد ازدواج مبارک
به شگفت انگیزترین شوهر و پدر دنیا
همه ما تو را خیلی دوست داریم.

*****

تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی به همسر

I feel so lucky to be able to call you my wife
this year and every year
Happy anniversary

احساس خوشبختی می کنم که امسال
و هر سال می توانم تو را خانومم صدا بزنم
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

*****

I’ll love you even when we’re old and wrinkly
Happy anniversary to us

من تو را دوست خواهم داشت
حتی وقتی پیر بشیم
سالگرد ازدواجمون مبارک باشه عشقم!

*****

This anniversary
I vow to love you more fiercely
I vow to keep you close
I vow to love you forever
I vow to share the deepest part of my soul
Love you forever baby
Happy Wedding Anniversary

در این سالگرد ازدواج
من قسم می خورم که عاشقانه تر دوستت داشته باشم
قسم می خورم که تو را نزدیک تر به خودم نگه دارم
قسم می خورم که تو را برای همیشه دوست داشته باشم
قسم مس خورم که عمیق ترین قسمت روحم را با تو به اشتراک بگذارم
برای همیشه دوستت دارم عزیزم
سالگرد ازدواجمون مبارک!!

*****

تبریک سالگرد ازدواج پدر و مادر به انگلیسی

Mum and Dad
I see every day how happy you make each other
I hope you continue to make each other
that happy every year to come
Happy anniversary!

پدر و مادر عزیزم
من هر روز می بینم که چقدر یکدیگر را خوشحال می کنید
امیدوارم که شما سال های سال با خوشبختی در کنار هم زندگی کنید
سالگرد ازدواجتون مبارک!

*****

I’m so happy for the love you two share
We all love you so much
and hope you have a wonderful anniversary

من برای عشقی که شما دو تا به هم دارید خیلی خوشحالم
همه ما شما را دوست داریم
و امیدواریم که یک سالگرد ازدواج فوق العاده داشته باشید!

*****

تبریک سالگرد ازدواج دوست صمیمی به انگلیسی

May your love story never have an end
and may your love for each other grow and grow
Happy anniversary to you both

امیدوارم که داستان عشق شما هرگز پایانی نداشته باشد
و عشق شما به یکدیگر هر روز بیشتر و بیشتر شود
سالگرد ازدواجتون مبارک دوستم!

*****

You are a dear friend and a wonderful person
Have a very happy anniversary

تو یک دوست عزیز و یک فرد فوق العاده هستی
سالگرد ازدواجت خیلی مبارک باشه!

*****

Wishing you a joyous and blissful anniversary

سالگرد ازدواج پر از شادی و خوشی برای شما آرزو دارم!

در ادامه بخوانید : کپشن تبریک سالگرد ازدواج به دوست